Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

Verzamelen

Bij Imagine IC is verzamelen een continu groepsproces van identificeren, bespreken, presenteren, tegenspreken, bewaren en terzijde schuiven. Daarom organiseren we erfgoedgesprekken, over thema’s die spelen in de buurt en de stad, en die ons netwerk agendeert. We kijken ook naar de ethiek van het luisteren, cruciaal in ieder democratisch proces.

Lees meer over onze projecten
PROJECT:
Thema's:

Dagelijks Leven

De Kus: re-set

Van Religieuzen Huize

Religieus Leven

Van Religieuzen Huize

Koto in context

Migratieverhalen

Verzamelbijeenkomst Koto in Context

Kempering: Modern Monument

Dagelijks Leven

Fotoverslag: processie garage Kempering “The Last Nine Days Of Garage Kempering”

Inventarisatie collectie Maasdamme

Publiek gesprek

Verslag: De mode van mevrouw Maasdamme

Kempering: Modern Monument

Publiek gesprek

Co-collectielab verslag: Collectie Kempering

Kempering: Modern Monument

Verzamelen bij de koffie

Migratieverhalen

Verzamelen bij de koffie: sprekende doeken

Kempering: Modern Monument

Thuisgevoel

Gespreksstof Collectie Kempering

Kempering: Modern Monument

Thuisgevoel

Eerste schouw garage Kempering