Ontwikkelen

Met partners in het (inter)nationale erfgoedveld ontwikkelt Imagine IC participatieve verzamelmethodologie. Lees hier meer over onze actuele methodeontwikkeling.
Emotienetwerken - de methode, trainingen boeken en toepassen en erfgoedwijsheid
Emotienetwerken is een methode ontwikkeld door Imagine IC en de Reinwardt Academie, met als doel om inzicht te verschaffen in uiteenlopende gevoelens omtrent erfgoeditems.
Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt. Erfgoedwijsheid foto guus dubbelman voor panna's en akka's kids in beeld zonder gezicht
Erfgoedwijsheid is het geheel aan competenties die mensen in staat stellen om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren. Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt.
Cultuur lab. Vanuit de disciplines – theater, kunst en erfgoed verbindt SHEBANG aanstormende en gevestigde makers en denkers onder de hoede van een curator, om samen in drie maanden interdisciplinair werk te produceren in reactie op lokale en globale ontwikkelingen. Een initiatief van het Bijlmer Parktheater, CBK Zuidoost en Imagine IC.
CENTRINNO is een vierjarig Europees project over het (her)ontdekken van het erfgoed van de industriële locaties voor het creëren van meer duurzame en inclusieve buurten. Imagine IC ondersteunt het onderzoek van de Reinwardt Academie over de rol en impact van erfgoed binnen het project. Dit doen we onder meer door via onze methode emotienetwerken verschillende emoties en belangen rond post-industriële plekken in kaart te brengen.
Acht jarig onderzoeksproject met 4 hogescholen om een nationaal kenniscentrum opzetten, gericht op het maatschappelijk verdienvermogen van de creatieve en culturele sector.