Ontwikkelen

Met partners in het (internationale) erfgoedveld ontwikkelt Imagine IC participatieve verzamelmethodologie. Lees hier meer over onze actuele methodeontwikkeling.

Co-collectielab

Het co-collectie-lab is een professioneel netwerk waarin o.a. het Stadsarchief Amsterdam, OBA, Amsterdam Museum en het RCMC met Imagine IC op zoek gaan naar een nieuwe balans tussen collectiebeheers‐ en participatieve belangen.

Emotienetwerken

Emotienetwerken - wat, hoe en waarom? Emotienetwerken is een methode die ontwikkeld is door Imagine IC en de Reinwardt Academie. Training boeken en toepassen, certificaat halen en leren over erfgoedwijsheid.

Erfgoedwijsheid

Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt. Erfgoedwijsheid is het geheel aan competenties die mensen in staat stellen om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren.