Emotienetwerken

Emotienetwerken is een methode ontwikkeld door Imagine IC en de Reinwardt Academie, met als doel om inzicht te verschaffen in uiteenlopende gevoelens omtrent erfgoeditems.

In emotienetwerken kijken we naar de uiteenlopende gevoelens die mensen bij een erfgoeditem hebben en die soms flink kunnen botsen. Een vaak genoemd voorbeeld is Zwarte Piet - ook vaak verkend in events van Imagine IC. Het doel van emotienetwerken is om inzicht te verschaffen in elkaars gevoelens omtrent zo’n item, te zorgen voor wederzijds begrip en voor erfgoed dat daaraan bijdraagt.

Emotienetwerken - de methode, trainingen boeken en toepassen en erfgoedwijsheid
Emotienetwerken - de methode, trainingen boeken en toepassen en erfgoedwijsheid

Emotienetwerken Webinar

Hoe ga je een goed gesprek aan over de cultuur van het dagelijks leven? Hoe ontstaat ruimte in dat gesprek voor verschillende perspectieven? Dat kan met ‘emotienetwerken’.

In het kader van de internationale week van de kunsteducatie 2019, met het thema ‘Betwist Erfgoed’, nam onze emotienetwerken collega Hoogleraar Hester Dibbits samen met LKCA een webinar op over emotienetwerken.

Het idee voor emotienetwerken is ontwikkeld door Imagine IC in samenwerking met Hester Dibbits (Reinwardt Academie). In het webinar vertelt zij meer over deze methode zodat je het emotienetwerken zelf kunt ervaren.

 

 

Onderzoek naar emotienetwerken gefinancierd door Nationale Wetenschapsagenda

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is per 2018 ruim een ton bijgedragen aan onderzoek naar emotienetwerken. Emotienetwerken is een nieuwe methode voor de omgang met erfgoed; het idee is ontwikkeld door Imagine IC in samenwerking met Prof. dr Hester Dibbits (bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Lector aan de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten). Het onderzoek is gefinancierd binnen het themaprogramma JOIN (Jongeren in een Veerkrachtige Samenleving) voor de NWA-Route ‘Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen’. Het doel van het onderzoek is om emotienetwerken uit te werken voor gebruik in erfgoededucatie.

Het gefinancierde project heet Emotienetwerken rond Erfgoed in Educatieve settings (EmErEd) en onderzoekt gedurende twee jaar een nieuwe methode waarbij jongeren, leraren en erfgoedwerkers samen hun uiteenlopende emoties rond erfgoed-items inzichtelijk maken. Dit gaat bijvoorbeeld gebeuren in een reeks van educatieve werkweken, zoals de jaarlijkse vmbo-werkweek van Imagine IC, en ook in kennisseminars met scholieren. Telkens staan de thema’s religie en religieus erfgoed centraal. Vragen als ‘Hoe leer je leerlingen dat erfgoed continu aan verandering onderhevig is?’ en ‘Hoe maak je leerlingen bewust van hun rol in dit proces?’ komen in het onderzoek aan bod. De hypothese is dat dit tot ‘erfgoedwijsheid’ leidt: deelnemers zien hoe erfgoed betekenis krijgt en hoe het de relaties tussen mensen en dingen kan veranderen.

Het onderzoek staat onder auspiciën van de Erasmus School of History, Culture and Communication (EUR) en wordt uitgevoerd door een consortium met de Reinwardt Academie (AHK), Imagine IC, Museum Gouda, Waag Society, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Centrum Educatieve Dienstverlening (CEDGroep). JOIN wordt uitgevoerd door een groot aantal consortia; NWO heeft financiering toegekend aan aanvragen in acht NWA-Routes van maximaal € 2,5 miljoen ieder.

Luister naar Emotions and heritage in de podcast van WAAG.

Delen

Meer over dit onderwerp

Zodra er activiteiten zijn vind je ze hier.

Studiedag emotienetwerken Imagine IC en Reinwardt Academie over erfgoedwijsheid
Agenda
vrijdag 17 november 2023

Studiedag Emotienetwerken najaar 2023

Agenda
woensdag 2 november 2022

Studiedag Emotienetwerken