SHEBANG

Cultuur lab. Vanuit de disciplines – theater, kunst en erfgoed verbindt SHEBANG aanstormende en gevestigde makers en denkers onder de hoede van een curator, om samen in drie maanden interdisciplinair werk te produceren in reactie op lokale en globale ontwikkelingen. Een initiatief van het Bijlmer Parktheater, CBK Zuidoost en Imagine IC.

In juni ging een uniek ini­ti­atief in Ams­ter­dam Zuidoost van start: SHEBANG. SHEBANG is een hybride kun­st lab waarin kun­st, erf­goed en maatschap­pelijke thema’s samenkomen, opgericht door drie geves­tigde cul­turele instellin­gen van Zuidoost, het Bijlmer Park­the­ater, CBK Zuidoost en Imag­ine IC. Vanu­it de dis­ci­plines – the­ater, kun­st en erf­goed verbindt SHEBANG aanstor­mende en geves­tigde mak­ers en denkers onder de hoede van een cura­tor, om samen in drie maan­den inter­dis­ci­plinair werk te pro­duc­eren in reac­tie op lokale en glob­ale ontwikkelingen. 

Op 11 juni 2021 is de eerste groep van vijf nationale en inter­na­tionale kun­ste­naars ges­tart aan het gemeen­schap­pelijke kun­st­pro­ject Rad­i­cale Ruimte onder de hoede van gastcu­ra­tor Richard Kofi (NL). De deel­ne­mende kun­ste­naars zijn Smi­ta James (NL), Adama Del­phine Fawun­du (USA), Rohan Ayinde (UK), Poern­i­ma Gob­ard­han (NL) en Des­ta Deek­man (NL). Samen onder­zoeken zij het verleden van zuidoost en becom­men­tar­iëren zij de aanstaande veran­derin­gen in ons stadsdeel.

Delen

Meer over dit onderwerp

Zodra er activiteiten zijn vind je ze hier.

27 feb 2024

SHEBANG PRESENTEERT: The art and practice of experiencing/Becoming our space door Glenn Helberg