Erfgoedwijsheid

Ontwikkelen

Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt. Erfgoedwijsheid is het geheel aan competenties die mensen in staat stellen om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren. Door oog te hebben voor de maatschappelijke dynamiek rond erfgoed en de eigen positie daarin. Erfgoedwijsheid is niet alleen een belangrijke competentie voor professionals, maar voor ons allemaal.

Erfgoedwijsheid staat ook centraal in onze erfgoededucatie voor het onderwijs. Deelnemers leren dat erfgoed niet is, maar wordt gemaakt. Erfgoed maken geschiedt in constante onderhandeling tussen mensen met verschillende belangen, meningen en emoties. In het programma ‘Erfgoedmakers’ vragen we leerlingen (van het po; vo, specifiek het vmbo) en studenten (van het mbo) aan deze onderhandelingstafel aan te schuiven.

Erfgoedwijsheid is een concept van de Reinwardt Academie met Imagine IC. In een consortium hebben we van de Nationale Wetenschaps-Agenda voor 2018-2019 geld gekregen om de methode te ontwikkelen.