Erfgoedwijsheid

Erfgoedwijsheid is het geheel aan competenties die mensen in staat stellen om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren. Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt.

Erfgoedwijsheid is het geheel aan competenties die mensen in staat stellen om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren. Door oog te hebben voor de maatschappelijke dynamiek rond erfgoed en de eigen positie daarin. Erfgoedwijsheid is niet alleen een belangrijke competentie voor professionals, maar voor ons allemaal.

Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt. Erfgoedwijsheid foto guus dubbelman voor panna's en akka's kids in beeld zonder gezicht
Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt. Erfgoedwijsheid foto guus dubbelman voor panna's en akka's kids in beeld zonder gezicht

Erfgoedwijsheid staat centraal in onze erfgoededucatie voor het onderwijs. Deelnemers leren dat erfgoed niet is, maar wordt gemaakt. Erfgoed maken geschiedt in constante onderhandeling tussen mensen met verschillende belangen, meningen en emoties. In het programma ‘Erfgoedmakers’ vragen we leerlingen (van het PO en VO; specifiek het VMBO) en studenten (van het MBO) aan deze onderhandelingstafel aan te schuiven.


Erfgoedwijsheid is een concept van de Reinwardt Academie met Imagine IC. In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda kregen wij voor 2018-2019 geld om de methode te ontwikkelen.

Delen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Meer over dit onderwerp

Groepsbezoek imagine ic onderwijs

Erfgoedwijzer