Ik weet waar je huis woont

Bij Imag­ine IC gaan we de komende tijd aan de slag met vra­gen als Hoe kun­nen kolo­niale objecten bij­dra­gen aan de omgang met het kolo­niale verleden en aan een toekomst waarin iedereen zich thuis voelt? Waar horen deze kolo­niale objecten thuis? En wat is een kolo­ni­aal object nou eigen­lijk? De afgelopen jaren heeft Imag­ine IC, samen met het Tropen­mu­se­um, onder­zoek gedaan naar thuis­gevoel en het mak­en van een thuis. Dit deden we onder andere in de pro­jecten: Ghana Thuis, Koto & Saya, Verzet in de 50-jarige Bijlmer en Van Religieuze Huize. Vaak met de cen­trale vraag: Welke objecten in de col­lec­tie van het Tropen­mu­se­um roepen a sense of home op?

Dit project maakt deel uit van Press­ing Mat­ter, een vier­jarig inter­na­tion­aal onder­zoek­spro­gram­ma naar kolo­ni­aal erf­goed, gecoördi­neerd vanu­it de Vri­je Uni­ver­siteit Amsterdam.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Kempering: Modern Monument

Thuisgevoel

Gespreksstof Collectie Kempering

Eerste schouw garage Kempering door Imagine IC georganiseerd lopende mensen voor een graffiti muur
Kempering: Modern Monument

Thuisgevoel

Eerste schouw garage Kempering

Fotoverslag Saya en koto lagen van stof en van tijd opening door Les Adu 3
Saya en koto: lagen van stof en van tijd

Thuisgevoel

Fotoverslag Saya en koto: lagen van stof en van tijd opening

Imagine IC - Koto & Saya ® Les Adu 2019
Saya en koto: lagen van stof en van tijd

Thuisgevoel

Opening nieuwe tentoonstelling Saya en koto: lagen van stof en van tijd uitnodiging

Verzamelbijeenkomst 100 jaar OBA door Noni May
Diversen

Thuisgevoel

Verzamelbijeenkomst 100 jaar OBA

Fotoverslag Ghana Thuis: De kano in huis!
Ghana thuis

Thuisgevoel

Fotoverslag Ghana Thuis: De kano in huis!