Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

Voortgezet Onderwijs

Onderwijs
Voortgezet Onderwijs

Rituelen, monumenten, tradities en museumstukken zorgen er vaak voor dat mensen in onze samenleving botsen. Je ziet dit om je heen, in de krant of online. De één vindt iets prachtig, ontroerend of bijzonder. De ander vindt datzelfde aanstootgevend, onzinnig of gewoon niet zo speciaal. De één vindt iets ‘ons’ erfgoed en de ander niet. Hoe ga je hierover in gesprek, zonder dat je ruzie krijgt? En kan een gesprek hierover er ook voor zorgen dat je je juist verbonden voelt met elkaar? Leerlingen onderzoeken deze vragen aan de hand van een erfgoedcasus uit hun dagelijks leven en leren deelnemen aan een erfgoedgesprek.

Meer informatie: educatie@imagineic.nl of 020 489 48 66

Boeken kan via onderstaand boekingsformulier:

Over welke workshop/rondleiding wilt u meer informatie?*
POVOMBOHBO/WOAnder groepsbezoek

Datum bezoek

Aantal leerlingen

Naam school*

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon

E-mail contactpersoon*

Tel. contactpersoon*

Toelichting*