Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

Voortgezet Onderwijs

Onderwijs

ERFGOEDMAKERS

Witte klei? De Gouden Koets? Het afsteken van vuurwerk? Zwarte Piet?

Rituelen, monumenten, museumstukken en ander erfgoed zijn vaak onderwerp van veel discussie. In ‘Erfgoedmakers’ leer je wat erfgoed is en hoe je er een gesprek over kunt voeren.

In dit programma staat één voorwerp centraal. Leerlingen bepalen samen: is dit voorwerp waardevol genoeg om in een museum te plaatsen? En is het ‘ons’ erfgoed? Om dit te bepalen maken we gebruik van de gespreksmethode ‘emotienetwerken’. Dit is een methode die gevoelens van een divers gezelschap bij een erfgoeditem bespreekbaar maakt, ook als gevoelens botsen. Luisteren naar elkaar en proberen je in een ander te verplaatsen spelen hierbij een belangrijke rol.

Imagine IC werkt met de gespreksmethode van emotienetwerken. Deze methode maakt (jonge) burgers weerbaar in actuele gesprekken over erfgoed, en is ook toepasbaar in debatten over andere beladen thema’s in de wereld en de buurt.

Voor wie: praktijkonderwijs, vmbo en onderbouw havo/vwo.

Thema’s 2019/2020: Duurzaamheid, De Buurt en Religie.

Afhankelijk van het gekozen thema sluit de workshop aan bij Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur of Burgerschap.

Neem contact op met educatie@imagineic.nl voor meer informatie of boek een bezoek hier:

Over welke workshop/rondleiding wilt u meer informatie?*
POVOMBOHBO/WOAnder groepsbezoek

Datum bezoek

Aantal leerlingen

Naam school*

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon

E-mail contactpersoon*

Tel. contactpersoon*

Toelichting*