Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

MBO

Onderwijs

ERFGOEDMAKERS

Een gedragen Ajax-shirt? Een oude strippenkaart? Het afsteken van vuurwerk? Zwarte Piet?

Rituelen, monumenten, museumstukken en ander erfgoed zijn vaak onderwerp van veel discussie. Studenten discussiëren in dit programma over de vraag: ‘wanneer is iets erfgoed?’. Ze doen dit aan de hand van één voorwerp, dat een centrale rol inneemt in de workshop. Ze onderzoeken welke historische, sociale en persoonlijke betekenissen het voorwerp heeft én ze staan stil bij hun eigen betekenissen. Vervolgens maken ze samen een kleine expositie over de gevoelens die het voorwerp en het onderwerp bij hen oproept.

Imagine IC werkt met de gespreksmethode van emotienetwerken. Deze methode maakt (jonge) burgers weerbaar in actuele gesprekken over erfgoed, en is ook toepasbaar in debatten over andere beladen thema’s in de wereld en de buurt.

Voor wie: MBO-studenten

Thema’s 2019/2020: Mode, Duurzaamheid en De Buurt.

Dit programma sluit aan bij Burgerschap en wil studenten uitdagen hun stem te laten horen in (debatten in) de samenleving.

Neem contact op met educatie@imagineic.nl voor meer informatie of boek een bezoek hier:

Over welke workshop/rondleiding wilt u meer informatie?*
POVOMBOHBO/WOAnder groepsbezoek

Datum bezoek

Aantal leerlingen

Naam school*

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon

E-mail contactpersoon*

Tel. contactpersoon*

Toelichting*