Keti Koti-scholenontbijt

Het keti Koti-scholenont­bi­jt is een pro­gram­ma voor leer­lin­gen uit groep 7 en 8 van ver­schil­lende Ams­ter­damse stads­de­len. Tij­dens het Keti Koti-scholenont­bi­jt ont­moeten leer­lin­gen van basiss­c­holen uit de ver­schil­lende stads­de­len elka­ar en staan ze samen stil bij de beteke­nis van Keti Koti, voor anderen en voor hen­zelf. Gedurende het ont­bi­jt leren de leer­lin­gen elka­ar ken­nen en wis­se­len ze ken­nis, emoties en betekenis­sen van Keti Koti met elka­ar uit. 

Tij­dens het pro­gram­ma gaan de leer­lin­gen met elka­ar ont­bi­jten en wis­se­len ze per­spec­tieven over Keti Koti met elka­ar uit door mid­del van live gesprek, muziek, dans en theater.

Het Keti Koti-scholenont­bi­jt moet vooraf geboekt wor­den door scholen, aan­melden voor 2025 kan via educatie@imagineic.nl

Delen