Tune In, Fade Out

Sig­nalen uit de Bijlmer

Zuidoost kent een lange tra­di­tie van media-mak­en, vanu­it de behoefte om geho­ord te wor­den, de achter­ban te verte­gen­wo­ordi­gen, invloed te hebben of een thuis­gevoel te creëren. Al bij­na direct na aankomst in de Bijlmer begonnen de bewon­ers met het mak­en van radio. Toen nog veel piraten­zen­ders. Zij ‘kaapten’ de fre­quen­tie van de ges­ta­tion­eerde sta­tions om hun gelu­id te lat­en horen. Motieven als taboe, religie, activisme, heimwee en cul­tu­ur wer­den behan­deld tij­dens de radioprogramma’s.

Inmid­dels onder de para­plu van SALTO kent Zuidoost van­daag de dag nog steeds vele lokale radiomak­ers. Bijvoor­beeld RAZO, mArt, Bangsa Jawa. Ook vele jon­gere mak­ers zoals MOB en Hot0Twenty mak­en inmid­dels deel uit van het radi­oland­schap van Zuidoost. Wat motiveert hen? En waarom gebruiken zij radio om hun stem te lat­en horen? En welke van deze lokaal gemaak­te gelu­iden dienen bewaard te bli­jven als erf­goed?

Tune In, Fade Out laat je ken­nis mak­en met de mak­ers van toen en nu. Maar we gaan verder. We onder­zoeken de luis­ter­be­hoeften van de bewon­ers van Zuidoost. Waar luis­teren zij naar en waarom? En heeft radio nog een plek in het luis­terge­drag van de jon­geren uit Zuidoost?


Dit onder­zoek doet Imag­ine IC samen met de HvA. De ten­toon­stelling is een samen­werk­ing met het Meertens Insti­tu­ut en Beeld en Geluid. 

Met dank aan het AFK, Mon­dri­aan Fonds & het Kick­start Cultuurfonds

Delen

Alles over dit project

Gespreksstof

2 feb 2023

Verslag Gespreksstof: Roy Ristie en het geheugen van Zuidoost

verzamelen bij de koffie
Agenda
donderdag 30 september 2021

Verzamelen bij de koffie: Waar luister je naar?

Verzamelbijeenkomst De opkomst van de lokale media in Amsterdam Zuidoost
Agenda
dinsdag 6 april 2021

Verzamelbijeenkomst De opkomst van de lokale media in Amsterdam Zuidoost

Een ander perspectief lokale media uitzending van Imagine IC live uit Egeldonk
Agenda
maandag 1 maart 2021

1 maart 2021: Luister live naar Een ander perspectief over lokale media