Vrijwilligers gezocht voor het Keti Koti-scholenontbijt 2023!

Op 28, 29 en 30 juni organ­is­eren we opnieuw het Keti Koti-scholenont­bi­jt. Dit jaar doen er verdeeld over drie dagen ca. 350 Ams­ter­damse leer­lin­gen mee en 40 docenten/ouders. Ook zijn er inter­es­sante sprek­ers en is er een lekker ont­bi­jt. Het wor­den hele feestelijke dagen waarop we de afschaffing van slav­ernij vieren!

Vrijwilligers gezocht

We zijn daarom ook weer opzoek naar mensen die, als vri­jwilliger, willen mee­doen als gespreks­begelei­der. Je ont­bi­jt, her­denkt en viert mee en kri­jgt ca. 8 leer­lin­gen van 11/12 jaar aan tafel met wie je een gesprek voert over Keti Koti. De tij­den dat je aan­wezig bent zijn van 08.30 ‑11.30 uur. Je kunt uit­er­aard kiezen of je één, twee of drie ocht­en­den wilt mee­doen. Aan­melden kan via eline@imagineic.nl. We zor­gen voor een passend pre­sen­t­je na afloop.

Doorloop

Vooraf plan­nen we een door­loop, zodat iedereen goed voor­bereid naar het ont­bi­jt komt. Tij­dens deze door­loop kri­jg je ook direct een korte train­ing in Emo­tienetwerken, een recent ontwikkelde meth­ode om lastige (erfgoed)onderwerpen te bespreken in een divers gezelschap. De momenten die we hier vooral­snog voor hebben vast­gelegd zijn:

Maandag 19 juni van 15.00 — 16.30 uur
Woens­dag 21 juni van 09.30 — 11.00 uur

Mocht je inter­esse hebben om aan te sluiten, dan help je ons enorm en vin­den we dat ook heel gezellig!

Laat je het ons weten? We horen graag op welke dag(en) je wilt aansluiten en op welke dag je de door­loop kunt bijwonen.

Rea­geren kan tot 22 mei 2023

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.