Keti Koti-scholenontbijt 2023 (VOL)

Datum
woensdag 28 juni 2023 -
vrijdag 30 juni 2023
Tijd
Locatie

Ook dit jaar organ­iseert Imag­ine IC in samen­werk­ing met Stu­dio Mei­boom het edu­catieve pro­gram­ma het Keti Koti-scholenont­bi­jt.

Inmiddels zit het ontbijt helemaal vol en is er geen plek meer voor nieuwe klassen. Alvast aanmelden voor volgend jaar? Neem dan contact op met educatie@imagineic.nl. 

Het keti Koti-scholenont­bi­jt is een pro­gram­ma voor leer­lin­gen uit groep 7 en 8 van ver­schil­lende Ams­ter­damse stads­de­len. Tij­dens het Keti Koti-scholenont­bi­jt ont­moeten leer­lin­gen van basiss­c­holen uit de ver­schil­lende stads­de­len elka­ar en staan ze samen stil bij de beteke­nis van Keti Koti, voor anderen en voor hen­zelf. Gedurende het pro­gram­ma leren de leer­lin­gen elka­ar ken­nen en wis­se­len ze ken­nis, emoties en betekenis­sen van Keti Koti met elka­ar uit.

Het Keti Koti-scholenont­bi­jt is een ini­ti­atief van Imag­ine IC en vin­dt plaats in samen­werk­ing met Stu­dio Mei­boom, ROC Col­lege Cen­trum en de Rein­wardt Academie.

Met dank aan: Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie, Emer­ald Social Return Fund Ams­ter­dam, Mas­ter­plan Zuidoost en de Rein­wardt Acad­e­mie, ROC Ams­ter­dam en Mocca

Datum
woensdag 28 juni 2023 -
vrijdag 30 juni 2023
Tijd
Locatie
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.