Tussenlanding nieuws: op naar het Rijksmuseum!

Groot nieuws: de maque­tte van voor­ma­lig asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Marke­lo die te zien is in onze ten­toon­stelling Tussen­land­ing is aangekocht door het Rijksmuseum. 

In de Tur­ban­tia zegt Harm Stevens, con­ser­va­tor geschiede­nis van het Rijksmu­se­um “Wij zien dit object als een bij­zon­der tijds­doc­u­ment dat ook nog eens op een prachtige manier is gemaakt. Het belicht boven­di­en een sit­u­atie die niet meer bestaat. Het azc in Marke­lo, een van de allereer­ste in Ned­er­land, is in 2012 ges­loten en daarmee defin­i­tief geschiede­nis geworden.” 

Lees meer over de maque­tte hier.

Gespreksstof: Tussenlanding

Afgelopen zater­dag had­den we een mooi afs­lui­tend event voor de Tussen­land­ing ten­toon­stelling. Het was een mooie avond met waarde­volle gesprekken, lekker eten en mooie optre­dens. Bek­ijk hier de foto’s geschoten door Negin Zendegani:

Laatste dagen te zien: Tussenlanding 

De maque­tte is nog een aan­tal dagen te zien bij Imag­ine IC! Plan dus snel een bezoek als je de maque­tte nog niet gezien hebt. De maque­tte is tot en met 29 feb­ru­ari 2024 te zien bij Imag­ine IC. Meer infor­matie.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Dagelijks Leven, Migratieverhalen, Thuisgevoel

Tussenlanding

In de tentoonstelling Tussenlanding is een maquette van (voormalig) asielzoekerscentrum Klompjan in Markelo te zien.