Gespreksstof Tussenlanding

Datum
zaterdag 24 februari 2024
Tijd
18:00
- 20:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Inter­ac­tieve avond ron­dom de maque­tte van Tussenlanding

Zater­dag 24 feb­ru­ari vanaf 18.00 uur nodi­gen Tussen­land­ing, Moha project en Imag­ine IC je uit voor een avond­vul­lend pro­gram­ma met muziek, per­for­mance en heer­lijk eten in het huis van Imag­ine IC. Dit om de laat­ste dagen van de ten­toon­stelling Tussen­land­ing bij Imag­ine IC te vieren! In de ten­toon­stelling is een maque­tte van (voor­ma­lig) asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Marke­lo te zien. Karen G. uit Abc­haz­ië bouwde deze maque­tte in 2012 met mate­ri­alen die hij vond op het azc-ter­rein toen hij zelf als asiel­zoek­er in één van de car­a­vans verbleef. Het ver­beeldt een plek die niet meer bestaat, maar die nog steeds waarde en beteke­nis heeft voor de mensen die er gewoond, gew­erkt en omheen gewoond hebben. Het staat sym­bool voor een ingri­jpende peri­ode in het lev­en van alle nieuwe Ned­er­lan­ders die ooit asiel aanvroegen.

In Ned­er­land wor­den sinds 1987 vluchtelin­gen opgevan­gen in asiel­zoek­er­scen­tra (azc). Klom­p­jan was één van de eerste azc’s. Met de ten­toon­stelling Tussen­land­ing onder­zoeken we sinds 2020 hoe mensen met een vluchtelin­ge­nachter­grond hun eerste verbli­jf­plaats in Ned­er­land herin­neren. Maar ook wat de komst van de nieuwe buren met de omgev­ing van het azc heeft gedaan en doet. Graag gaan we hierover in gesprek. Een moment om te delen en uit te wis­se­len met onverwachte ont­moetin­gen en ver­rassende gesprekken. Neem mee: een goede buur of verre vriend!

Aanmelden

  Over het pro­gram­ma Gespreksstof:

  In de serie Gespreksstof bespreekt Imag­ine IC met gas­ten, part­ners en pub­liek de beteke­nis van din­gen en herin­ner­in­gen van het dagelijks lev­en. Van thema’s als verzet tot thuis­gevoel, van ver­lies tot vasthouden. Samen mak­en we ver­schil­lende zienswi­jzen door de tijd heen en in het nu zicht­baar. Welke beteke­nis heeft het verleden in het heden? Hoe willen we dit bewaren en doorgeven voor de toekomst? En wie zijn ‘we’? Dit keer geen Gespreksstof met pan­elge­sprekken, maar een inter­ac­tieve avond ron­dom de ten­toon­stelling Tussenlanding.

  Dit even­e­ment wordt vast­gelegd voor pro­mo­tionele- en archiver­ings­doelein­den. Door deel te nemen aan dit even­e­ment stem je impli­ci­et in met de opname van beeld- en/of gelu­ids­ma­te­ri­aal. Indi­en je nog vra­gen hebt met betrekking tot gegevens­bescherming, kun je con­tact met ons opne­men via info@imagineic.nl.

  Gesprek­stof: Tussen­land­ing
  Datum: 24 feb­ru­ari 2024
  Tijd: 18.00 — 20.30 uur
  Toe­gang: gratis, aan­melden ver­plicht
  Locatie: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam Zuidoost
  Aan­melden: info@imagineic.nl

  Aanmelden

   Beeld: Negin Zendegani

   Datum
   zaterdag 24 februari 2024
   Tijd
   18:00
   - 20:00 uur
   Locatie

   OBA Imagine IC
   Bijlmerplein 393
   1102 DK Amsterdam

   Delen

   Gerelateerd

   Dagelijks Leven, Migratieverhalen, Thuisgevoel

   Tussenlanding

   In de tentoonstelling Tussenlanding is een maquette van (voormalig) asielzoekerscentrum Klompjan in Markelo te zien.