Even voorstellen: nieuwe stagiaire Sascha

Door alle druk­te ron­dom 30 jaar Bijlmervliegramp kun­nen we haar nu pas voorstellen, maar Sascha is al een tijd­je gele­den begonnen met haar stage bij ons. Hier­bij een offi­cieel welkom en we stellen Sascha graag aan je voor: 

Hoi! Mijn naam is Sascha en ik ben tot halver­wege jan­u­ari te vin­den bij Imag­ine IC als afs­tudeer sta­giair. Dit is onderdeel van de bach­e­lor Cul­tureel Erf­goed van de Rein­wardt Acad­e­mie. Tij­dens de gehele stagepe­ri­ode ga ik mij verdiepen in het over­bren­gen van archieven naar het Stad­sarchief van Ams­ter­dam. Zo ga ik bijvoor­beeld de archieven van Heero Viel en Toon Borst over­bren­gen. Heero en Toon hebben veel betek­end voor Zuidoost, deze archieven zijn dus erg inter­es­sant. Bij deze archieven ga ik nog gesprekken voeren en oral his­to­ry verza­me­len om het zo volledig en cor­rect mogelijk te mak­en. Naast de twee archieven over­bren­gen bor­du­ur ik ook verder op de vorige sta­giaire Bente die zich bezighield met het archief van Mavis Hofwijk van het Suri­naams Buf­fet.

Tij­dens mijn studie ben ik erachter gekomen dat ik com­mu­ni­ty archiv­ing en oral his­to­ry twee hele inter­es­sante onder­w­er­pen vind en ben dan ook erg ent­hou­si­ast om mijn ken­nis te ver­bre­den in de prak­tijk de komende tijd. 

Naast mijn studie ben ik erg geïn­ter­esseerd in muziek, zo ga ik graag ver­schil­lende ste­den af met vrien­den als er een leuk band­je speelt. Verder bezoek ik veel musea en neem ik graag de tijd om lekker te koken. 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.