Diep Geworteld. Nalatenschap van 30 jaar Bijlmervliegramp

We mak­en ons op voor de her­denk­ing van 30-jaar Bijlmervliegramp. Dit doen we o.a. door een nieuwe ten­toon­stelling te ope­nen ron­dom de nalaten­schap van 30 jaar Bijlmervliegramp. Mid­dels een drieluik staan we stil bij de impact die de ramp 30 jaar na dato nog alti­jd heeft. Bek­ijk en beluis­ter de ver­halen en herin­ner­in­gen van dege­nen die het van nabij meemaak­ten in de daar­voor opgestelde liv­ing mem­o­ry-pre­sen­tatie. Dit jaar werk­te Imag­ine IC en Ams­ter­dam Muse­um samen om zow­el in Zuidoost als stads­breed stil te staan bij de Bijlmervliegramp. Op bei­de plekken is er een ten­toon­stelling over de Bijlmervliegramp te zien, die samen meerdere aspecten belichten.

De ten­toon­stelling bij Imag­ine IC is vanaf 23 sep­tem­ber te bezoeken. Kom deze dag langs voor een rondlei­d­ing en gesprek om 13.00 uur en 15.00 uur.

Aanpassen naam van de ramp

De laat­ste jaren wordt de roep in de samen­lev­ing om de naam van de ramp te veran­deren steeds grot­er. Om het woord ‘Bijlmer’ uit de naam te halen en te ver­wi­jzen, zoals ook bij andere vlieg­tu­igram­p­en, naar het vlucht­num­mer. We willen hierover ook graag met jul­lie in gesprek, hou onze agen­da in de gat­en voor de datum en lees de motie van Bij1 en the Black Archives Bijlmer hieronder:

Delen

Alles over dit project

Agenda
donderdag 23 november 2023

Gesprekstof 55 jaar Bijlmer, terug- en vooruitblik

11 okt 2022

Jules Rijssen over de Bijlmervliegramp bij VPRO’s OVT live

Diep Geworteld. Nalatenschap van 30 jaar Bijlmervliegramp
Agenda
zaterdag 24 september 2022 -
zondag 30 april 2023

Diep Geworteld. Nalatenschap van 30 jaar Bijlmervliegramp

16 jun 2021

Terugblik verzamelbijeenkomst Rouw, Herdenken & Bijlmervliegramp

Verslag Stadsgevoel #3 Dingen die doen denken aan de Bijlmerramp
Herdenken op Gevoel: 25 jaar Bijlmervliegramp

Herdenken

Verslag Stadsgevoel #3 Dingen die doen denken aan de Bijlmerramp

Stadsgevoel #3 Dingen die doen denken aan de Bijlmerramp
Diversen

Publiek gesprek

Stadsgevoel #3 Dingen die doen denken aan de Bijlmerramp

Vooraankondiging - Herdenken op Gevoel: 25 jaar Bijlmervliegramp
Herdenken op Gevoel: 25 jaar Bijlmervliegramp

Herdenken

Vooraankondiging — Herdenken op Gevoel: 25 jaar Bijlmervliegramp