Even voorstellen: nieuwe stagiaire Bente

Het is feb­ru­ari en dat is vaak een wis­sel­ing van de wacht op stage gebied. We hebben inmid­dels afscheid genomen van Zoë als sta­giaire (maar nog niet als medew­erk­er!) en hebben Bente ver­welkomd als nieuwe sta­giaire. We vin­den het leuk dat ze de komende tijd gaat werken aan het project ron­dom Mavis Hofwijk, en hebben haar om een intro­duc­tie gevraagd voor jullie: 

Bente

Hoi! Mijn naam is Bente, komende vier maan­den zal ik mijn afs­tudeer­stage gaan lopen bij Imag­ine IC. Dit doe ik als onderdeel van de bach­e­lor Cul­tureel Erf­goed aan de Rein­wardt Acad­e­mie. Tij­dens mijn stage zal ik me o.a. bezig gaan houden met het archief/de col­lec­tie van Mavis Hofwijk, een begrip in Zuidoost. 

Een stage bij Imag­ine IC biedt mij de kans om mijn opgedane ken­nis tij­dens mijn studie in de prak­tijk te bren­gen en meer ken­nis op te doen ron­dom o.a. emo­tienetwerken.

Erf­goed op lokaal niveau en aan de slag gaan met de buurt is iets wat mij erg aanspreekt. 

Naast mijn studie breng ik graag tijd door met mijn vrien­den en mijn kat Win­nie. Ook ben ik geregeld te vin­den in de Are­na om mijn favori­ete voet­bal­club Ajax aan te moedi­gen. Daar­naast ga ik graag naar musea en naar de film.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.