Gespreksstof: Hiphop is erfgoed — all female

Datum
zaterdag 20 april 2024
Tijd
18:00
- 20:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

De gesprek­sreeks “Hiphop is erf­goed” is een samen­werk­ing tussen Foun­da­tionOBA en Imag­ine IC. In deze reeks onder­zoeken we de uiteen­lopende aspecten die onderdeel zijn van hiphop op als gedacht­en­goed.  Zo prat­en we over aspecten van Break­ing, Dj-ing, MC-ing en graf­fi­ti. Maar ook hoe het fash­ion en taal beïn­vloedt. Hoe het als activism een spreek­buis is. Wie bewaakt het geheugen van de move­ment? Hoe wordt dit doorgegeven van onze gen­er­a­tion to the next? Wat willen we bewaren als erf­goed voor de toekomst en vooral, wie bepaalt dat? Een gesprek over hiphop en erfgoed.

In de edi­tie van 20 april hebben we het over Vrouwen in de hiphop. Imag­ine IC heeft eerder ook een pro­gram­ma ron­dom female hiphop gemaakt.

We hebben het over vrouwen in hiphop met Char­maine Wartes (Pan­el), Joan Biek­man (Pan­el), MC Melodee (pan­el) en de host van deze edi­tie is Jen­nifer Muntslag. 

Jen­nifer Muntslag bespreekt met Char­main Wartes, Joan Biek­man en MC Melodee de rol van arti­esten, labels en media. Waar lopen vrouwelijke arti­esten nog steeds tegen aan in de indus­trie? Wat is de rol van labels én media? Wat kun­nen arti­esten zelf én voor elka­ar doen om dit te door­breken? En waarom is rep­re­sen­tatie zo belangrijk?

Over het pro­gram­ma Gespreksstof:
In de serie Gespreksstof bespreekt Imag­ine IC met gas­ten, part­ners en pub­liek de beteke­nis van din­gen en herin­ner­in­gen van het dagelijks lev­en. Van thema’s als verzet tot thuis­gevoel, van ver­lies tot vasthouden. Samen mak­en we ver­schil­lende zienswi­jzen door de tijd heen en in het nu zichtbaar. 

Hiphop is erf­goed
Datum
: 20 april 2024
Locatie: OBA Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102DK Ams­ter­dam
Tijd: 18.00 — 20.00 uur
Gratis, aan­melden via info@foundation.nl

Datum
zaterdag 20 april 2024
Tijd
18:00
- 20:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Case Female Hiphop zanillya_txt

Dagelijks Leven

Female Hiphop

Spoken word en graffiti in het Jaar van immaterieel erfgoed