Gespreksstof

In de serie Gespreksstof bespreekt Imag­ine IC met gas­ten, part­ners en pub­liek de beteke­nis van din­gen en herin­ner­in­gen van het dagelijks lev­en. Van thema’s als verzet tot thuis­gevoel, van ver­lies tot vasthouden. Samen mak­en we ver­schil­lende zienswi­jzen door de tijd heen en in het nu zichtbaar.

We hebben ook een spe­ciale serie ontwikkeld in samen­werk­ing met Foun­da­tion en OBA, genaamd Gespreksstof: Hiphop is erfgoed. 

Delen

Alles over dit project

Zodra er projectactiviteiten zijn vind je ze hier.