Project: Zwart Beraad

Stadsgevoel #4: verzet in de 50-jarige Bijlmer

Maak op 24 juni a.s. bij Imagine IC het erfgoed van de 50-jarige Bijlmer mee: onder leiding van Noraly Beyer halen activisten van toen, met tegenspelers en andere tijdgenoten, herinneringen op aan Zwart Beraad. Zij leggen het archief dat in hen zit opgeslagen, voor als erfgoed van de buurt en de stad. Politici uit de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad vertellen wat Zwart Beraad voor hen betekent. Wie voelt zich erfgenaam? Wat zegt en doet Zwart Beraad jou? Of wil je gewoon komen lunchen en luisteren? Sprekers zijn o.a. Gin Sanches, Renate Hunsel, Jaap van der Aa en Hannah Belliot.

Zwart Beraad
Begin jaren ’90 kwamen zwarte politici en ambtenaren in Amsterdam Zuidoost in verzet tegen de bestuurders van hun stadsdeel. Ze wilden dat lokaal beleid werd gemaakt door mensen uit de buurt en niet door afgevaardigden van politieke partijen uit het centrum van de stad. Begin 1996 verhevigde het verzet zich: wie zou beslissen waaraan de Europese miljoenen voor de stedelijke vernieuwing van de Bijlmer precies zouden worden besteed? Stedelijke en landelijke media stonden bol van deze revolte. Maar in 1998 verdween de beweging van het toneel. Of niet? In een column vertelt Quinsy Gario hoe deze nu leeft voor hem.

Beleving bewaren
Gemeente- en krantenarchieven leveren voor altijd het bewijs van de geschiedenis van Zwart Beraad. Maar in de Beraders zelf zit veel meer opgeslagen. Wat waren de vergadergewoontes, de rituelen en de grappen? Wij willen hun hele beleving documenteren als archiefstukken. Aan een panel van archivarissen vragen we hoe wij dat kunnen aanpakken, in de bredere context van verzet in de Bijlmer. Panelleden zijn o.a. Jessica de Abreu (Black Archives), Dyonna Benett (erfgoedprofessional) en Riemer Knoop (erfgoedprofessional). Aan álle aanwezigen leggen we deze middag de vraag voor of ieders emoties evenveel gewicht leggen in de schaal van de gevoelswaardering van Zwart Beraad als erfgoed.

Programma
13:30 uur Inloop met lunch

13:45 uur Welkomstwoord door Marlous Willemsen, directeur Imagine IC en Rita Ouedraogo van het Research Centter for Material Culture (RCMC). Opening van de tentoonstelling Verzet in de 50-jarige Bijlmer door stadsdeelvoorzitter Zuidoost Tanja Jadnanansing.

14:05 uur Introductie door Noraly Beyer, gespreksleider

14:10 uur Zwart Beraad als persoonlijk archief, gesprek tussen en met Gin Sanches, Renate Hunsel, Jaap van der Aa, Hannah Belliot en andere strijders en tegenstrevers

14:50 uur Column van Quinsy Gario over hoe Zwart Beraad hem vormt en raakt.

Een verfrissing wordt rondgedeeld

15:00 uur De nieuwe gemeenteraadsleden Nenita La Rose, Dehlia Timman en Roy Hofwijks, voorzitter van de Stadsdeelcommissie Zuidoost, vertellen over Zwart Beraad in hun eigen politiek

15:30 uur Discussie: hoe bewaren en delen we het archief dat ligt opgeslagen in de betrokkenen van het eerste uur? Zijn ieders gevoelens – van vroeger en van nu – van evenveel betekenis in de waardering van dit archief als erfgoed van de buurt en de stad?

15:55 uur Weging: een panel van archivarissen, onder wie Jessica de Abreu (Black Archives), Dyonna Benett en Riemer Knoop (Reinwardt Academie, AHK), bespreekt Zwart Beraad als archief en als gedeelde herinnering.

16:00 uur Voortzetting van het gesprek onder het genot van een drankje

16:45 uur Einde

Praktische informatie:
Zondag 24 juni 2018
13.30 uur: inloop met lunch en opening
Het gesprek begint om 14:00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Na afloop borrel en napraten tot: 16.30 uur.
Locatie: OBA Imagine IC, Bijlmerplein 393

Betaal wat je wilt: Daar wij onze activiteiten goed willen organiseren en het voor iedereen mogelijk willen maken deel te kunnen nemen, vragen wij jou naast je actieve deelname ook om een financiële bijdrage. Jij bepaalt zelf hoeveel je wilt betalen. Vind je dat moeilijk? Om je een idee te geven, onze kosten van een evenement als dit, worden gedekt als (bovenop de geworven fondsen) iedere deelnemer tussen de €5 en €15 bijdraagt.

Wel vragen we je vooraf te reserveren via info@imagineic.nl.  Je reservering kunt je bij de de deur omwisselen voor een ticket, waar je jouw bijdrage a contant of met pin kunt voldoen.

Stadsgevoel is een serie verkenningen over erfgoed maken met emoties, georganiseerd door Imagine IC in vaste samenwerking met de Reinwardt Academie voor Cultureel Erfgoed (AHK). Voor # 4 werken we verder samen met het Tropenmuseum en het Research Center Material Culture van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Gezamenlijk documenteren we verzet in de 50-jarige Bijlmer. Onze tentoonstelling hierover is, tijdens de lunch voorafgaand aan Stadsgevoel # 4, voor het eerst te bezichtigen.

Dit programma vindt plaats in het kader van het onderzoek naar emotienetwerken van de Reinwardt Academie, Imagine IC en partners en in het kader van 50 Jaar Bijlmer en van het landelijke themajaar Verzet.

fotografie banier: Guus Dubbelman

 

50jaarBijlmer
50jaarBijlmer

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

De mode van mevrouw Maasdamme bij Imagine IC ism Modemuze
Inventarisatie collectie Maasdamme

Publiek gesprek

Verslag: De mode van mevrouw Maasdamme

Kempering: Modern Monument

Publiek gesprek

Co-collectielab verslag: Collectie Kempering

Kempering: Modern Monument
Let's Talk Listening fotoverslag Imagine IC 20 jaar door Paco Nunez
Privé: Imagine IC 20 jaar!

Publiek gesprek

Fotoverslag: Let’s Talk Listening jubileum seminar 20 jaar Imagine IC

Op 19 november 2018 presenteert Imagine IC de Grote Finale van de serie Stadsgevoel inclusief een excursie richting de Kempering garage in de Amsterdamse Bijlmermeer.
Diversen

Publiek gesprek

Stadsgevoel #5: Negotiating Heritage in Emotion Networks: the Kempering case

Emotienetwerken plek aan de onderhandelingstafel
Diversen

Publiek gesprek

Emotienetwerken: plek aan de onderhandelingstafel

Stadsgevoel #3 Dingen die doen denken aan de Bijlmerramp
Diversen

Publiek gesprek

Stadsgevoel #3 Dingen die doen denken aan de Bijlmerramp