Gespreksstof: Hiphop is erfgoed

De gesprek­sreeks “Hiphop is erf­goed” is een samen­werk­ing tussen Foun­da­tionOBA en Imag­ine IC. In deze reeks onder­zoeken we de uiteen­lopende aspecten die onderdeel zijn van hiphop op als gedacht­en­goed.  Zo prat­en we over aspecten van Break­ing, Dj-ing, MC-ing en graf­fi­ti. Maar ook hoe het fash­ion en taal beïn­vloedt. Hoe het als activism een spreek­buis is. Wie bewaakt het geheugen van de move­ment? Hoe wordt dit doorgegeven van onze gen­er­a­tion to the next? Wat willen we bewaren als erf­goed voor de toekomst en vooral, wie bepaalt dat? Een gesprek over hiphop en erfgoed.

Over het pro­gram­ma Gespreksstof:
In de serie Gespreksstof bespreekt Imag­ine IC met gas­ten, part­ners en pub­liek de beteke­nis van din­gen en herin­ner­in­gen van het dagelijks lev­en. Van thema’s als verzet tot thuis­gevoel, van ver­lies tot vasthouden. Samen mak­en we ver­schil­lende zienswi­jzen door de tijd heen en in het nu zichtbaar. 

Bek­ijk onze agen­da voor de nieuw­ste data.

Delen

Alles over dit project

Agenda
zaterdag 17 februari 2024

Gespreksstof: Hiphop is erfgoed

ADE special Electronic Music is Heritage
Agenda
zondag 22 oktober 2023

ADE special: Electronic Music is Heritage

Agenda
zaterdag 24 juni 2023

Gespreksstof: Hiphop is erfgoed

Deze editie met: Dastan Abdali (lezing), Simion Blom (Panel), Lloyd marengo (Panel), MC Lost (panel)