Organisatie

Lees meer over Imagine IC als organisatie. Zoals over het bestuur en het Comité van aanbeveling.

Bestuur

Imagine IC hanteert een organisatiemodel van bestuur en directeur en past de Code Cultural Governance toe. De leden zijn: Amy Koopmanschap (voorzitter), Willem van der Steen (penningmeester), Kai Pattipilohy (secretaris), Henk Boldewijn, Afelonne Doek, Martijn Groot en Karwan Fatah-Black. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd betrokken. Voor de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar diversiteit in diverse opzichten.

Comité van Aanbeveling

Per 2016 heeft Imagine IC een Comité van Aanbeveling. Hierin zitten: Marens Engelhard (Algemeen Rijksarchivaris), Martine Gosselink (Directeur Mauritshuis), Maureen Saurucco (gepensioneerd, voorheen Gemeente Amsterdam), Petra Stienen (publicist, arabist en Eerste Kamerlid), Alex van Stipriaan (hoogleraar Caribische Geschiedenis aan Erasmus Universiteit), Paul Spies (directeur Stadtmuseum Berlin), Andrée van Es (oud-politicus) en Abdelkader Benali (schrijver en performer).

Imagine IC staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam
T: 020 489 48 66
E: info@imagineic.nl
KVK 34112879
RSIN: 810059204

Delen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email