We stellen de sprekers van Gesprekstof: Roy Ristie en het geheugen van Zuidoost aan je voor

Vri­jdag 9 decem­ber gaan we tij­dens Gesprek­stof ‘Roy Ristie en het geheugen van Zuidoost’ in gesprek over de drie ter­reinen waar Roy Ristie zeer actief heeft gew­erkt en zijn unieke stem­pel op heeft gedrukt: lokale-media, Comité 30 juli/1juli Ned­er­land en South­East Parade. 

Met onder andere: Quin­tis Ristie (mod­er­a­tor), Jes­si­ca Dik­moet (jour­nal­ist), Elvis Ruth-Penuel (oprichter van de Jonge Reporter/maker van audio­vi­suele pro­duc­ties) en Markus Balken­hol (onder­zoek­er).

Wij stellen de sprek­ers graag aan je voor: 

Elvis Ruth-Penuel

Elvis Ruth-Panuel is audio­vi­sueel mak­er en medeo­prichter van De Jon­gere­porters. Vlak voor het over­lei­den van Roy reis­de ze samen naar Suri­name. Elvis kijkt terug op deze ervar­ing met een blik op de toekomst van media maken. 

Jes­si­ca Dikmoet

Jes­si­ca Dik­moet is zelf­s­tandig jour­nal­ist en actief betrokken bewon­ers van Zuidoost. Deze avond zal ze aansluiten als trouwe vriend van Roy en mede kartrekker van de South­East Parade.

Markus Balken­hol

Markus Balken­hol is onder­zoek­er bij het Meertensin­sti­tu­ut en NL-LAB waarbin­nen hij zich focust op thema’s als het slav­erni­jverleden. Vanavond sluit hij aan om te vertellen over de 30 juni/1juli beweg­ing waar­van Roy onderdeel was. 

Kom jij ook luis­teren en meep­rat­en? Meld je alvast aan via info@imagineic.nl <-

Gespreksstof: Roy Ristie en het geheugen van Zuidoost
Inloop: vanaf 18.30 uur, met hap­je & drankje en mogelijkheid bezoek aan exposi­tie Diep Geworteld. Nalaten­schap 30 jaar Bijlmervliegramp
Tijd: 19.00 — 20.30 uur
Toe­gang: pay what you can
Aan­melden: ver­plicht i.v.m. cater­ing via info@imagineic.nl
Locatie: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102DK Ams­ter­dam Zuidoost

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.