Verslag Gespreksstof: Roy Ristie en het geheugen van Zuidoost

Op vri­jdag 9 decem­ber 2022 organ­iseerde Imag­ine IC Gespreksstof: Roy Ristie en het Geheugen van Zuidoost. Bij het over­li­j­den van Roy Ristie (22 okto­ber 1953 – 3 decem­ber 2021), een jaar gele­den, werd hij geroemd om zijn veelz­i­jdigheid: radioman, dj, politi­cus, pro­gram­ma­mak­er, onderne­mer, aan­jager, ‘toffe bemoeiburg­er’, ombuds­man, verbinder en informele burge­meester van Zuidoost. Roy Ristie was een duizend­poot. Uniek in zijn benader­ing en werk.

Kijk het gesprek nu terug. Tij­dens deze Gespreksstof kijken we terug op de man die zichzelf spe­cialiseerde in ‘onder de mensen radio’. Deze ‘onder de mensen radio’ karak­teriseerde ook zijn werk op vele andere ter­reinen. We gaan in gesprek over de drie ter­reinen waar hij zeer actief heeft gew­erkt en zijn unieke stem­pel op heeft gedrukt: lokale-media, Comité 30 juni/1 juli Ned­er­land en South­East Parade.

De host van dit gesprek is Quin­tis Ristie (zoon van Roy) en de gespreks­gas­ten zijn Jes­si­ca Dik­moet (jour­nal­ist), Markus Balken­hol (onder­zoek­er) en Elvis Ruth Penuel. 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Verzamelbijeenkomst De opkomst van de lokale media in Amsterdam Zuidoost

Dagelijks Leven

Tune In, Fade Out

Zuidoost kent een lange traditie van media-maken. Wat begon als radiopiraterij is inmiddels uitgegroeid tot een enorm divers netwerk van lokale radiomakers. Tune In, Fade Out laat je kennis maken met de makers van toen en nu. Ook onderzoekt het de luisterbehoeften van de bewoners van Zuidoost. Heeft radio hedendaags nog wel een plek in ons luistergedrag?