Gespreksstof: Roy Ristie en het geheugen van Zuidoost

Datum
vrijdag 9 december 2022
Tijd
18:30
- 21:00 uur
Locatie

Bijlmerplein 393 - 1102DK Amsterdam

Op vri­jdag 9 decem­ber 2022 organ­iseert Imag­ine IC Gespreksstof: Roy Ristie en het Geheugen van Zuidoost. Bij het over­li­j­den van Roy Ristie (22 okto­ber 1953 – 3 decem­ber 2021), een jaar gele­den, werd hij geroemd om zijn veelz­i­jdigheid: radioman, dj, politi­cus, pro­gram­ma­mak­er, onderne­mer, aan­jager, ‘toffe bemoeiburg­er’, ombuds­man, verbinder en informele burge­meester van Zuidoost. Roy Ristie was een duizend­poot. Uniek in zijn benader­ing en werk.

Tij­dens deze Gespreksstof kijken we graag terug op de man die zichzelf spe­cialiseerde in ‘onder de mensen radio’. Deze ‘onder de mensen radio’ karak­teriseerde ook zijn werk op vele andere ter­reinen. We gaan in gesprek over de drie ter­reinen waar hij zeer actief heeft gew­erkt en zijn unieke stem­pel op heeft gedrukt: lokale-media, Comité 30 juni/1 juli Ned­er­land en South­East Parade.

Kom jij ook luis­teren en meep­rat­en? Meld je alvast aan!

Gespreksstof: Roy Ristie en het geheugen van Zuidoost
Inloop: vanaf 18.30 uur, met hap­je & drankje en mogelijkheid bezoek aan exposi­tie Diep Geworteld. Nalaten­schap 30 jaar Bijlmervliegramp
Tijd: 19.00 — 20.30 uur
Toe­gang: pay what you can
Aan­melden: ver­plicht ivm cater­ing via info@imagineic.nl
Locatie: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102DK Ams­ter­dam Zuidoost

Datum
vrijdag 9 december 2022
Tijd
18:30
- 21:00 uur
Locatie

Bijlmerplein 393 - 1102DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.