Terugluisteren: OVT over Keti Koti en Herdenken en Helen

Het her­denk­ings­jaar slav­erni­jverleden is op 1 juli tij­dens Keti Koti afges­loten. Waarom lei­dt de vier­ing van de afschaffing van slav­ernij nog alti­jd tot poli­tieke con­tro­verse? En wat is eigen­lijk de geschiede­nis van de Keti Koti her­denk­ing in Nederland?

Voor de ten­toon­stelling Her­denken en Helen van Imag­ine IC wer­den ver­schil­lende gesprekken over de rol van her­denken van het slav­erni­jverleden gevo­erd. Jules en Markus waren te gast, je luis­tert de uitzend­ing hier terug:

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.