Terugblik op een ‘raar’ jaar & nieuwe lockdown

We hadden net een nieuwe tentoonstelling opgesteld toen we alweer dicht moesten. Daarmee gaan we helaas de kerstvakantie in met een dicht huis. In verband met deze nieuwe corona maatregelen zullen wij vooralsnog tot en met 19 januari 2021 gesloten zijn.

Net als voor iedereen was 2020 een 'raar' jaar voor Imagine IC, waar we vaak snel moesten schakelen tussen mogelijkheden. Toch kunnen we terugkijken op een jaar waarin we met van alles geëxperimenteerd hebben om toch in contact met jullie te blijven. Zo lanceerden we onze eigen radioshow, hielden we gesprekken voor onze lopende projecten met deelnemers via Skype, namen we telefonisch interviews af en organiseerden we verzamelbijeenkomsten op 1.5 meter in huis, in de tuin en op andere locaties. Ook wij gingen digitaal, zo waren we te volgen via livestream op Facebook, Whatsapp en Zoom. We hopen dat jullie allemaal gezond het nieuwe jaar in gaan en hopelijk kunnen we in 2021 weer de open vloer zijn die we zo fijn vinden.

Van Religieuzen Huize
In het vroege voorjaar van 2020 stond voor Imagine IC en projectpartner RCMC / Tropenmuseum de start van een nieuw project op de agenda: Van Religieuzen Huize, een project over de relatie tussen het thuisgevoel en je geloofsbeleving.
Helaas kwam halverwege maart 2020 alles stil te liggen – niet alleen het werk maar het gehele leven leek even volledig stil te staan. Na de initiële schok, verwarring en ongemak, kwam ons team weer langzaam op gang, maar nu vanuit een thuiswerksituatie. Deze nieuwe situatie dwong ons na te denken over hoe onze deelnemers en bezoekers te blijven bereiken, met hen gesprekken te voeren, te laten weten dat we er zijn. Het gaf ook een nieuwe verdieping aan het thema religie en de beleving daarvan – zeker in de eerste maanden waarin de gang naar het gebedshuis en het samenzijn met velen onmogelijk was.

Wij hebben onze gesprekken verlegd naar de lokale radio, de telefoon en online bijeenkomsten. Het resultaat zullen we de komende maanden op onze locatie en online delen. Als een groeidiamant zullen we steeds op beide plekken nieuwe verzamelde verhalen toevoegen. Ons huis is dicht - dus we verwijzen je voor nu graag naar onze online tentoonstellingsomgeving.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.