Welkom op de online expo Van Religieuze Huizen: hier vertellen we over de geloofsbeleving van bewoners in Amsterdam Zuidoost, thuis en in de buurt.

 

WhatsApp Image 2020-11-17 at 14.56.21 (2)

In Zuidoost zit geloof in het sociale weef­sel van de buurt. Zo divers als het stads­deel is, zo divers is ook de geloofs­belev­ing. Imag­ine IC en het Tropen­mu­se­um wilden dit jaar de buurt in trekken om met bewon­ers te spreken over hun geloofs­belev­ing thuis en in de buurt. We hebben de bewon­ers gevraagd ons mee te nemen in hun religieuze thuis­belev­ing. Wij willen zo de ver­schei­den­heid waarop geloof het thuis­gevoel maakt deel­baar mak­en, opdat we allen uitgen­odigd en uitgedaagd wor­den andere ’thuizen’ bin­nen te stap­pen. We dagen je hier­bij ook uit om ons ‘huis’ in te stap­pen om de fysieke ten­toon­stelling ‘Van Religieuzen Huize’ te bewon­deren. Op deze pag­i­na vind je alvast een impressie van wat je daar zoal tegen kunt komen. Net als de fysieke ten­toon­stelling, is deze pag­i­na een door­lopend gesprek. Zo zullen er in de loop van de tijd nieuwe ele­menten wor­den toegevoegd. 

Verzamel gesprekken

Van Religieuzen Huize: Gesprek met Nao­mi Waas, Ortho­doxe Jodin en Jules Rijssen (Verza­mel netwerk­er Imag­ine IC)

Gesprek met Samuel Lee (The­oloog des vader­lands 2019), Rikko Voor­berg (medeo­prichter Vluchtk­erk), Eline Min­naar-Kuiper (Edu­ca­tor Imag­ine IC) en Jules Rijssen (Verza­mel netwerk­er Imag­ine IC) 

Radio gesprekken

Kruis The Passion in Vitrine Amsterdam Zuidoost

In 2018 werd de jaar­lijkse Pas­sion uit­gevo­erd in Ams­ter­dam Zuidoost. Sinds­di­en hebben wij een kleinere ver­sie van dat kruis in onze Vit­rine van Zuidoost staan en gebruiken we het kruis voor onze lessen Emo­tienetwerken. Bek­ijk hier de volledi­ge reg­is­tratie terug: 

 

In De Bijbel in de Bijlmer laat Theoloog des Vaderlands Samuel Lee laat zien hoe de levensverhalen van één miljoen christenen in Nederland met een migratieachtergrond raken aan bijbelse verhalen over migratie.

Colofon

Van Religeuzen Huize kon alleen tot stand komen met de bij­drage van: Les­ley Adu, Gifty Amok­wan­doh, Johannes van den Akker, Leila Azzam, Jozef Badal, Umar Bilal, Jamal Bij­noe, Don Ced­er, Adil Chebli, Des­ta Deek­man, Collin Edson, Ria Braaf-Fränkel , Roy Kaikusi Groen­berg, Mau­reen Hub­bard, Shi­wani Jitan, Rinia Kam­per­veen, Tali­ta Yvonne Keerveld, Don­nie Krenten, Frank Krish­na, Martha Koen­ders, Samuel Lee, Daaniya Luq­man, Moeni­ra Luq­man, Artie Narain, Asha Ramk­isoen­ing, San­dra Oem­rawsingh, Franklin Ollivieira, Mar­ti­jn Rep, Andre Reed­er, Masha Ru, Pauli­na Tipan, Susan Tjin, Mal­loney Sadi, Stephan Sim­son, Heero Viel, Rikko Voor­berg, Sheela Vyas, Nao­mi Waas en vele anderen.

Van Religieuzen Huize is een project van Imag­ine IC en Tropen­mu­se­um / RCMC

Van Religieuzen Huize online expo

Deze ten­toon­stelling is een door­lopend gesprek, waar steeds nieuwe aspecten gedeeld zullen wor­den in de komende peri­ode. Wil jij ook wat toevoe­gen, over hoe jij een thuis maakt voor je geloof? Ver­tel ons hierover door een mailt­je te sturen naar Jules Rijssen: jules@imagineic.nl