Fotoverslag Gesprek met de nieuwe generatie podcast en radiomakers

Op 22 maart 2022 organ­iseer­den we een besloten verza­mel­bi­jeenkomst met de nieuwe gen­er­atie pod­cast en radiomak­ers en we hebben wat leuke foto’s gemaakt! 

In het kad­er van het project Tune In, Fade Out sprak­en we met nieuwe en geves­tigde lokale radio- en pod­cast­mak­ers. We had­den het over Peo­ples Media, de dri­jfveer achter het mak­en van radio en/of pod­casts. Want het mak­en van een pod­cast of radio­pro­gram­ma is een laag­drem­pelige manier om jouw stem te lat­en horen of de stem van jouw achter­ban. Let­ter­lijk de regie in eigen han­den hebben. We maak­ten ken­nis met de nieuwe gen­er­atie mak­ers en de stem­men die zij vertegenwoordigen. 

Mod­er­a­tor was Femke Dekker, zelf radiomak­er en ver­bon­den als onder­zoek­er aan het project Tune In, Fade Out.

Met dank aan Paco Núñez voor de foto’s.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.