Fotoverslag Keti Koti-scholenontbijt 2022

Op 1 juli 2022 organ­iseer­den wij in samen­werk­ing met Stu­dio Mei­boom het Keti Koti-scholenont­bi­jt 2022! Het was een onwi­js gezel­lige én leerzame ocht­end, waar­bij leer­lin­gen van ver­schil­lende scholen uit ver­schil­lende Ams­ter­damse stads­de­len bij elka­ar aan tafel zat­en om te prat­en over de beteke­nis van Keti Koti. 

Tij­dens de ocht­end waren er naast het ont­bi­jt en de lesmeth­ode van Imag­ine IC ook optre­dens van Melody Moon (Spo­ken Word Artist), Hen­na Goudzand (schri­jf­ster van het boek ‘Op de Rug van Bigi Kay­man) en Romeo Kotze­bue (Gitarist, zanger). 

Ook kre­gen we bezoek van Stads­deel bestu­ur­der Vay­hish­ta Miskin en Melody Jap-Sam (Gemeente Amsterdam). 

Een kleine foto impressie ter­wi­jl we wacht­en op de after movie! En scholen kun­nen zich opgeven voor meer infor­matie en aan­meld­ing voor het Keti Koti-scholenont­bi­jt 2023 kan hier. 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.