Even voorstellen: nieuwe stagiair Margot

Aan het begin van het jaar ver­welkomen we vaak nieuwe sta­giaires. Je kon eerder al ken­nis­mak­en met onze nieuwe sta­giaire Bente. Van­daag stellen we Mar­got voor: 

Margot

Mijn naam is Mar­got (zij/die). Ik doe een mas­ter Pub­lieks­geschiede­nis aan de UvA en in het kad­er daar­van loop ik stage bij Imag­ine IC. Ik ben geïn­ter­esseerd in de rol die fan­tasie, embod­i­ment en per­for­mance kun­nen spe­len in het onder­zoeken van verzwe­gen geschiedenis­sen, in het bij­zon­der queer geschiede­nis. Geïn­spireerd door emo­tienetwerken ga ik tij­dens mijn stage een work­shop ontwikke­len die deze con­cepten aan­gaat. Ik heb zin om de the­o­rie in prak­tijk te brengen. 

Ik ben heel blij dat ik bij Imag­ine IC mag stage lopen, omdat ik (en met mij vele cul­tu­urliefheb­bers en instellin­gen) naar Imag­ine IC opkijk. Imag­ine IC is kri­tisch en tegelijk­er­ti­jd ontzettend bereikbaar. 

Naast mijn liefde voor geschiede­nis en archieven hou ik ook van klim­men, zing ik in het Queer Choir Ams­ter­dam en maak ik graag collages. 

Veel plezi­er bij Imag­ine IC Margot! 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.