Verzamelen bij de koffie: Recepten met eigen oogst

Datum
donderdag 17 maart 2022
Tijd
11:00
- 12:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC

Tij­dens deze edi­tie van Verza­me­len bij de koffie staan recepten uit Ams­ter­dam Zuidoost cen­traal. Van authen­tieke recepten die we al gen­er­aties lang doorgeven tot recepten die we zelf hebben samengesteld, máár alle­maal op basis van fruit, groen­ten en kruiden die in de diverse tuinen in Ams­ter­dam Zuidoost groeien. Orig­i­neel. Sim­pel. Gewoon lekker. We prat­en door waar we de vorige bijeenkomst over huis- en moes­tu­inen waren gebleven. Welke recepten stellen we samen op basis van de ingrediën­ten uit eigen huis- en moes­tu­inen in Ams­ter­dam Zuidoost? 

We prat­en graag met u tij­dens Verza­me­len bij de koffie over uw groene ervarin­gen. Neem vooral recepten, voor­beelden of kruiden/plantjes mee. Op 17 maart 2022 zal er fysiek een Verza­me­len bij de koffie plaats vin­den. Aan­melden verplicht. 

Over ‘Verza­me­len bij de koffie’
Imag­ine IC organ­iseert regel­matig een koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. In ons werk om het dagelijks lev­en in de buurt te doc­u­menteren, horen we graag over je lev­en in Zuidoost. Met jouw herin­ner­in­gen draag je bij aan het archief van de buurt. 

Gastvrouw
De gastvrouw voor deze bijeenkomst is Jen­ny van Dalen, schri­jf­ster van het Bijlmer Kookboek. 

Prak­tisch
Verza­me­len bij de koffie: Recepten uit eigen oogst

Datum: Don­derdag 17 maart 2022
Tijd: Fysieke bijeenkomst op locatie in de ocht­end van 11.00 — 12.30 uur uur.
Toe­gang: Gratis
Aan­melden: via info@imagineic.nl 

De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht je bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten.

Datum
donderdag 17 maart 2022
Tijd
11:00
- 12:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.