Verzamelen bij de koffie: Van tomatenplantjes in blik tot moestuinen

Datum
donderdag 25 november 2021
Tijd
11:00
- 12:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

[Foto: Jen­ny Wes­ly, 2006, uit de col­lec­tie van Imag­ine IC]

Aan de vele (moes)tuinen te zien in Zuidoost, beschikt de gemid­delde inwon­er van de Bijlmer wel over een paar groene vingers. Hoewel Zuidoost een ‘beton­nen’ karak­ter kri­jgt toegeschreven, is er juist enorm veel groen te vin­den in het stads­deel. Hoe zijn deze huis- en moes­tu­inen ontstaan? Wie maakt er gebruik van en wat wordt er zoal geplant?

Over deze vra­gen en meer prat­en wij graag met je op onze komende ‘Verza­me­len bij de koffie’.

Gastvrouw
De gastvrouw voor deze bijeenkomst is Jes­si­ca Dik­moet — jour­nal­ist én ent­hou­si­aste tuinierster.

Over ‘Verza­me­len bij de koffie’
Imag­ine IC organ­iseert regel­matig een koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. In ons werk om het dagelijks lev­en in de buurt te doc­u­menteren, horen we graag over je lev­en in Zuidoost. Met jouw herin­ner­in­gen draag je bij aan het archief van de buurt. 

Prak­tisch
Verza­me­len bij de koffie: Van toman­ten­plan­t­jes in blik tot moes­tu­inen
- Don­derdag 25 novem­ber 2021.
- Inloop 10:30, 11:00 — 12:30.
- Toe­gang: Gratis.
- Aan­melden via jules@imagineic.nl of 06–41 76 57 45

De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht je bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten.

Datum
donderdag 25 november 2021
Tijd
11:00
- 12:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.