Van reiger tot pom op het menu

Datum
vrijdag 8 juli 2022 -
zondag 2 oktober 2022
Tijd
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

De expo ‘Van reiger tot pom op het menu’ van Imag­ine IC is onderdeel van de pop-up ten­toon­stelling ‘Tussen Gaasp & Gracht — ver­halen uit twee stads­de­len’, een ini­ti­atief van Muse­um Van Loon en Imag­ine IC i.s.m. OSCAM en New Metropolis.

Recepten van toen, met lokale pro­ducten aange­vuld met geuren van daar­buiten, om maalti­j­den te mak­en geïn­spireerd op recepten van de hov­en in Frankrijk en Enge­land. En de keukens in Zuidoost waar­bij lokaal geoogst met smak­en van dicht­bij en ver moeit­eloos tot nieuwe gerecht­en samenkomen. 

De ten­toon­stelling neemt daar­bij een ‘kijk­je in de keuken’ van Mavis Hofwijk van het Suri­naams Buf­fet, een culi­naire leg­ende in Zuidoost en wereld­beroemd in Amsterdam. 

Bij Imag­ine IC kri­jgt ook het ver­haal van boerder­ij Langer­lust aan de Gaasper­plas en het groene erf­goed een plek. De boerder­ij was in 1982 kan­toor voor de wereld­tu­in­bouw­ten­toon­stelling Flo­ri­ade waar­voor het Gaasper­park is aan­gelegd. Na zijn func­tie als boerder­ij en kan­toor voor de Flo­ri­ade was boerder­ij Langer­lust tot eind 2019 in gebruik als plek voor cul­tu­ur en hore­ca. Spe­ci­aal voor dit project zijn per­soon­lijke ver­halen opge­haald van mensen die op Langer­lust woon­den, werk­ten, of recreëer­den. Via een wan­del­ing vanaf Imag­ine IC kun­nen bezoek­ers boerder­ij Langer­lust – momenteel niet pub­liek toe­ganke­lijk – van buiten bekijken. 

Datum
vrijdag 8 juli 2022 -
zondag 2 oktober 2022
Tijd
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.