Uitnodiging openingsdagen
Tussen Gaasp & Gracht — Verhalen uit twee stadsdelen

Datum
vrijdag 8 juli 2022 -
zaterdag 9 juli 2022
Tijd
11:00
- 16:00 uur
Locatie

Museum Van Loon, Keizersgracht 672.

Imagine IC, Bijlmerplein 393.

Mede namens part­ner Muse­um Van Loon het­en we jul­lie van harte welkom tij­dens de spe­ciale open­ings­da­gen van de ten­toon­stelling Tussen Gaasp & Gracht.

Een mul­ti­dis­ci­plinair project van Muse­um Van Loon en Imag­ine IC in samen­werk­ing met OSCAM (Open Space Con­tem­po­rary Art Muse­um) en New Metrop­o­lis Zuidoost. Tussen Gaasp & Gracht vertelt ver­halen over de eeuwe­noude en heden­daagse relatie tussen de huidi­ge Ams­ter­damse stads­de­len Zuidoost en Cen­trum. Lees hier meer over de ten­toon­stelling.

Spe­ci­aal voor ons netwerk organ­is­eren we tij­dens de eerste twee open­ings­da­gen op bei­de locaties intro­duc­ties op de ten­toon­stelling, waar­van een deel bij Muse­um Van Loon staat en een ander deel bij Imag­ine IC. Met een drankje en ver­snaper­ing na afloop. Laat je bij aankomst even weten dat je voor de ten­toon­stelling en/of een intro­duc­tie komt. Toe­gang is gratis, reserveren niet nodig.

Details:
Vri­jdag 8 juli & zater­dag 9 juli 2022
Intro­duc­ties bij Muse­um Van Loon om 11.00 uur en 15.30 uur
Gesprek in de Vit­rine met brood­je Pom om 13.00 uur en 15.30 uur

De pro­gram­ma’s van 11.00 en 13.00 zijn goed met elka­ar te com­bineren, eve­nals die van 13.00 en 15.30 uur. Bezoek vooral bei­de locaties!

Route:
Muse­um Van Loon, Keiz­ers­gracht 672. Metro­halte Vijzel­gracht; tramhalte Munt­plein (lijn 24); tramhalte Vijzel­gracht (lijn 1, 7, 19); tramhalte Keiz­ers­gracht (lijn 4).
Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393. Sta­tion Bijlmer Are­na; bushalte Anton de Kom­plein (lijn 41, 47, 66. NB.: looproute via Anton de Kom­plein en het winkel­cen­trum i.v.m. werkza­amhe­den Bijlmerdreef).
Datum
vrijdag 8 juli 2022 -
zaterdag 9 juli 2022
Tijd
11:00
- 16:00 uur
Locatie

Museum Van Loon, Keizersgracht 672.

Imagine IC, Bijlmerplein 393.

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.