Tussenlanding, verdiepende gesprekken rondom een maquette van (voormalig) asielzoekerscentrum Klompjan in Markelo

Datum
maandag 20 november 2023
Tijd
10:30
- 12:00 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

In de ten­toon­stelling Tussen gren­zen is een maque­tte van (voor­ma­lig) asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Marke­lo te zien. De maque­tte komt eind okto­ber voor een ‘Tussen­land­ing’ naar Imag­ine IC

Karen G. bouwde deze in 2012 met mate­ri­alen die hij vond op het ter­rein toen hij zelf als asiel­zoek­er in dit azc verbleef. Het ver­beeldt een plek die niet meer bestaat, maar die nog steeds waarde en beteke­nis heeft voor de mensen die er gewoond, gew­erkt en omheen gewoond hebben. Het staat sym­bool voor een ingri­jpende peri­ode in het lev­en van alle nieuwe Ned­er­lan­ders die ooit asiel aanvroegen. 

Om inzicht te kri­j­gen in de beteke­nis van een azc organ­iseert Tussen­land­ing samen met Imag­ine IC en Muse­um Arn­hem gesprekken met mensen die ooit, nooit en nu in een azc hebben gewoond of wonen.

Deze gesprekken zijn niet bedoeld om het eens te wor­den of elka­ar te over­tu­igen. In deze gesprekken kijken we met elka­ar naar de maque­tte en delen we onze gevoe­lens en ervarin­gen. Daar­naast bouwen we samen aan een groeiend netwerk en archief. We vol­gen hierin de gespreksmeth­ode ‘emo­tienetwerken’, ontwikkeld door Imag­ine IC en de Rein­wardt Acad­e­mie om ‘erf­goed­wi­jsheid’ te stimuleren.

We organ­is­eren 2 verdiepende gesprekken ron­dom de maque­tte met een hap­je en drankje.

Verdiepende gesprekken met hapje en drankje

Tussen­land­ing verdiepend gesprek I

Datum: 20 novem­ber 2023

Tijd: 10.30 — 12.00 uur

Locatie: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Amsterdam

Pri­js: Gratis

Aan­melden ver­plicht ivm cater­ing en beperk­te plekken via info@imagineic.nl, o.v.v. Tussen­land­ing en de datum.

Tussen­land­ing verdiepend gesprek II

Datum: 24 novem­ber 2023

Tijd: 14:00 — 15.30 uur

Locatie: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Amsterdam

Pri­js: Gratis

Aan­melden ver­plicht ivm cater­ing en beperk­te plekken via info@imagineic.nl, o.v.v. Tussen­land­ing en de datum.

Beeld: Mile­na Mulders

Datum
maandag 20 november 2023
Tijd
10:30
- 12:00 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.