Een nieuw hoofdstuk: Ik weet waar je huis woont. Rumah Tua – Onderweg naar thuis

Datum
vrijdag 10 mei 2024 -
zaterdag 28 september 2024
Tijd
09:30
- 17:30 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

In dit tweede hoofd­stuk van Ik weet waar je huis woont nemen acht gesprekspart­ners van Molukse afkomst het heft in eigen han­den. Met de ten­toon­stelling Rumah Tua — Onder­weg naar thuis reflecteren zij op het creëren van een thuis­gevoel. Een gevoel dat als een navel­streng ver­bon­den is aan een pijn­lijke geschiede­nis. En tegelijk­er­ti­jd aan krachtige cul­turele ele­menten zoals het vooroud­er­lijk huis op de Molukken, de over­dracht van ken­nis en ver­halen en het in stand houden van gebruiken en rit­ue­len. De verbind­ing met jezelf, je vooroud­ers en je omgev­ing staat hier­bij cen­traal — een gevoel dat de figu­urlijke sleu­tel is van je thuis.

Datum
vrijdag 10 mei 2024 -
zaterdag 28 september 2024
Tijd
09:30
- 17:30 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Thuisgevoel

Ik weet waar je huis woont

In Ik weet waar je huis woont onderzoekt Imagine IC met gesprekspartners het spanningsveld tussen het maken van een thuis en je thuis mogen voelen. Daarin ook de vraag: hoe navigeer je binnen een samenleving die niet altijd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samenleving de ruimte voor het met meerdere stemmen betekenis-geven aan erfgoed?