‘Wie zegt dat? Samen geschiedenis een plek geven.’ Samenwerking met Museum Van Loon

Naar aan­lei­d­ing van de samen­werk­ing tussen Muse­um Van Loon en Imag­ine IC opent Muse­um Van Loon in april een nieuwe ten­toon­stelling ‘Wie Zegt Dat?’. In deze ten­toon­stelling wor­den vanaf 7 april 2023 ver­schil­lende ver­halen verteld over kolo­ni­aal verleden en eeuwen­lange door­w­erk­ing; over kracht en burg­er­schap; over ruimte nemen om ruimte te claimen.

Samen met Imag­ine IC en SpeakUp­World heeft Muse­um Van Loon een serie open­har­tige bijeenkom­sten opgezet, waarin deel­ne­mers uit de geza­men­lijke netwerken en de teams van de organ­isaties gesprekken hebben gevo­erd over wat er nodig is om je te herken­nen in de pub­lieke ruimte van musea. Ruimte biedend aan de kracht van de ver­halen van de deel­ne­mers, die vanu­it hun blik naar muse­um en col­lec­tie hebben gekeken, zijn thema’s en ver­halen naar boven gehaald die in de fysieke col­lec­tie Van Loon besloten liggen; de ten­toon­stelling maakt ze zichtbaar. 

De ten­toon­stelling opent aan de vooravond van het Nation­aal Her­denk­ings­jaar Slav­ernij en is te zien tot en met zondag 16 juli 2023 bij Muse­um Van Loon. 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Thuisgevoel

Ik weet waar je huis woont

Hoe kunnen koloniale objecten bijdragen aan de omgang met het koloniale verleden en aan een toekomst waarin iedereen zich thuis voelt? Waar horen deze koloniale objecten thuis? We onderzoeken deze vragen en meer in Ik weet waar je huis woont.

Tussen Gaasp & Gracht — Verhalen uit twee stadsdelen

Activisme

Perez Jong Loy: de man achter de ’1873’-button

Onze interventie in de Vitrine over Perez Jong Loy is verlengd tot en met februari 2022! Perez was een activist die op verschillende terreinen zich verroerde. Onvermoeibaar zette Jong Loy zich met zijn Vereniging Opo Kondreman (Sta op medebewoners) in om de slavernijgeschiedenis in Nederland zichtbaar te maken.
Diversen

Dagelijks Leven

De Kus: re-set

Van Religieuze Huize
Van Religieuzen Huize

Religieus Leven

Van Religieuzen Huize

Van Religieuzen Huize laat de verscheidenheid waarop het religieuze thuisgevoel zich manifesteert in ieders leven zien. We nodigen en dagen iedereen uit om een ander thuis binnen te stappen. Hiervoor zijn wij in gesprek gegaan met bewoners en hebben hen gevraagd ons mee te nemen in hun religieuze thuisbeleving. Bij wie, wat en waar voelen zij zich thuis? En vindt elk geloof zijn thuis in Nederland?
Koto in Context
Koto in context

Migratieverhalen

Verzamelbijeenkomst Koto in Context