‘Wie zegt dat? Samen geschiedenis een plek geven.’ Samenwerking met Museum Van Loon

Naar aan­lei­d­ing van de samen­werk­ing tussen Muse­um Van Loon en Imag­ine IC opent Muse­um Van Loon in april een nieuwe ten­toon­stelling ‘Wie Zegt Dat?’. In deze ten­toon­stelling wor­den vanaf 7 april 2023 ver­schil­lende ver­halen verteld over kolo­ni­aal verleden en eeuwen­lange door­w­erk­ing; over kracht en burg­er­schap; over ruimte nemen om ruimte te claimen.

Samen met Imag­ine IC en SpeakUp­World heeft Muse­um Van Loon een serie open­har­tige bijeenkom­sten opgezet, waarin deel­ne­mers uit de geza­men­lijke netwerken en de teams van de organ­isaties gesprekken hebben gevo­erd over wat er nodig is om je te herken­nen in de pub­lieke ruimte van musea. Ruimte biedend aan de kracht van de ver­halen van de deel­ne­mers, die vanu­it hun blik naar muse­um en col­lec­tie hebben gekeken, zijn thema’s en ver­halen naar boven gehaald die in de fysieke col­lec­tie Van Loon besloten liggen; de ten­toon­stelling maakt ze zichtbaar. 

De ten­toon­stelling opent aan de vooravond van het Nation­aal Her­denk­ings­jaar Slav­ernij en was te zien tot en met zondag 16 juli 2023 bij Muse­um Van Loon. 

In 2023 is de ten­toon­stelling genom­i­neerd voor beste ten­toon­stelling van het jaar!
Lees het hier.
Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Thuisgevoel

de Gekookte Geschiedenis Podcast

Gekookte Geschiedenis is een digitaal kenniscentrum over de eetcultuur en het keuken-erfgoed van de trans-Atlantische diaspora. Een samenwerking tussen KIP Republic en Imagine IC.

Thuisgevoel

Ik weet waar je huis woont

In Ik weet waar je huis woont onderzoekt Imagine IC met gesprekspartners het spanningsveld tussen het maken van een thuis en je thuis mogen voelen. Daarin ook de vraag: hoe navigeer je binnen een samenleving die niet altijd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samenleving de ruimte voor het met meerdere stemmen betekenis-geven aan erfgoed?
Kempering: Modern Monument

Thuisgevoel

Gespreksstof Collectie Kempering

Eerste schouw garage Kempering door Imagine IC georganiseerd lopende mensen voor een graffiti muur
Kempering: Modern Monument

Thuisgevoel

Eerste schouw garage Kempering

Fotoverslag Saya en koto lagen van stof en van tijd opening door Les Adu 3
Saya en koto: lagen van stof en van tijd

Thuisgevoel

Fotoverslag Saya en koto: lagen van stof en van tijd opening

Imagine IC - Koto & Saya ® Les Adu 2019
Saya en koto: lagen van stof en van tijd

Thuisgevoel

Opening nieuwe tentoonstelling Saya en koto: lagen van stof en van tijd uitnodiging