Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

Project: Queering Zuidoost

Verzamelen

“Superdiversiteit, nu ook in Nederland!”

Op 1 juni 2010 organiseerde Imagine IC in samenwerking met Kosmopolis Rotterdam een ‘Vooruitblik‘ over superdiversiteit. Het debat “Superdiversiteit, nu ook in Nederland!” onderzocht de culturele en maatschappelijke toepassingen van de theorie van Steven Vertovec (VK/Duitsland) beschreven in “Super-diversity and its implications”. Bekijk het verslag en referaat van Liesbeth Levy

Superdiversiteit is de diversiteit die het gevolg is van migraties van na 1991, die worden gekarakteriseerd door een enorme toename in de diversiteit aan nationaliteiten, motieven en modaliteiten voor migratie, en aan soorten aanwezigheid in de ontvangende gemeenschap, waardoor bestaande modellen om diversiteit in Europa te beschrijven, die verschillen met name etnisch definiëren, niet meer passen. Mensen verschillen van elkaar, en herkennen elkaar, steeds meer in taal, geloof, lifestyle, maatschappelijke positie en juridische status. Vertovecs theorie is inmiddels toegepast in de beleidsplannen van een aantal grote gemeentes in Europa.

Jan Blommaert introduceerde op 1 juni de theorie en zijn maatschappelijke toepassingen. Recent organiseerde hij met Steven Vertovec voor de European Science Foundation de werkbijeenkomst ‘The effects of Super-diversity in Europe’. Onder voorzitterschap van Jan Jaap Knol, directeur  van het Fonds voor Cultuurparticipatie, verkenden vervolgens Irene van Renselaar (Historisch museum Rotterdam), Liesbeth Levy en het publiek de toepassingen van superdiversiteit in de culturele praktijk.