Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

Project: Kempering: Modern Monument

Verzamelen

Negotiating Heritage in Emotion Networks: the Kempering case

19 november 2018 sloten we met een internationaal seminar onze serie over Stadsgevoel af. Het Engelstalige event was getiteld ‘Negotiating Heritage in Emotion Networks: the Kempering case’. Zoals je vast al weet, is Kempering een parkeergarage in de Bijlmer, die op een slooplijst staat. En dat doet de gemoederen hoog oplopen.

De line-up van de 19e was heel bijzonder: Vyjayanthi Rao (Terreform, New York) en May El-Ibrashi (The Monument is Ours!, Cairo) gingen in op processen van relationele en emotionele betekenisgeving in grootstedelijke context van Mumbai en Cairo. Voorafgaand besprak Hester Dibbits met sleuteldeelnemers van eerdere afleveringen de geleerde lessen uit de Stadsgevoel reeks en inventariseerde welke stappen van methode-maken nu urgent zijn.

Imagine IC - Finale Stadsgevoel Kempering Revisited (Internet)-50 © Les Adu 2018
Imagine IC - Finale Stadsgevoel Kempering Revisited (Internet)-57 © Les Adu 2018
Negotiating Heritage in Emotion Networks: the Kempering case

Daarna stapte alle 80 aanwezigen in de bus op excursie naar de garage zelf.

Hier werden ze met niemand minder dan Murat Isik geconfronteerd. Hij legde via zijn persoonlijke verhaal gewicht in de schaal van de betekenis van de garage en las voor uit eigen werk.

Ten slotte werd er onder het genot van spekkoek en speculaas in de nabijgelegen Bonte Kraai nagapraat over de rol van erfgoedwerkers, naast burgers en bestuurders in processen van erfgoedvorming.

Al met al een zeer gevarieerd programma waaruit we voldoende inspiratie kunnen putten voor nieuwe stappen in de methodiek van emotienetwerken. Wordt vervolgd!

Bekijk alle foto's van de dag hier