Hiphop is erfgoed

Hiphop is erf­goed is een samen­werk­ing tussen Foun­da­tionOBA en Imag­ine IC. Als onderdeel van de gesprek­sreeks ‘Hip Hop is Erf­goed’, ver­bre­den we onze hori­zon. Hiphop is erf­goed. Break­ing, Dj-ing, Mc-ing en graf­fi­ti zijn hiphop. Maar hiphop is meer. Hiphop beïn­vloedt ook fash­ion, taal en activisme. Voor veel hiphop arti­esten en fans heeft hiphop ook een geheugen. Wat is de rol van dit geheugen bin­nen hiphop? Hoe wordt dit doorgegeven van one gen­er­a­tion to the next? Hoe bewaren we hiphop erf­goed voor de toekomst en vooral, wie bepaalt dat? Een gesprek over hiphop en erfgoed.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Een nieuw hoofdstuk: Ik weet waar je huis woont. Rumah Tua – Onderweg naar thuis

In dit tweede hoofdstuk van Ik weet waar je huis woont nemen acht gesprekspartners van Molukse afkomst het heft in eigen handen. Met de tentoonstelling Rumah Tua — Onderweg naar thuis reflecteren zij op het creëren van een thuisgevoel.

Thuisgevoel

de Gekookte Geschiedenis Podcast

Gekookte Geschiedenis is een digitaal kenniscentrum over de eetcultuur en het keuken-erfgoed van de trans-Atlantische diaspora. Een samenwerking tussen KIP Republic en Imagine IC.

Migratieverhalen

Tussenlanding

In de tentoonstelling Tussenlanding is een maquette van (voormalig) asielzoekerscentrum Klompjan in Markelo te zien.
Wie zegt Dat Museum Van Loon en Imagine IC

Thuisgevoel

‘Wie zegt dat? Samen geschiedenis een plek geven.’ Samenwerking met Museum Van Loon

Thuisgevoel

Ik weet waar je huis woont

In Ik weet waar je huis woont onderzoekt Imagine IC met gesprekspartners het spanningsveld tussen het maken van een thuis en je thuis mogen voelen. Daarin ook de vraag: hoe navigeer je binnen een samenleving die niet altijd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samenleving de ruimte voor het met meerdere stemmen betekenis-geven aan erfgoed?

Tussen Gaasp & Gracht — Verhalen uit twee stadsdelen