Project: Diversen

Emotienetwerken: plek aan de onderhandelingstafel

Erfgoed is wat we samen zo noemen. Maar wie zijn ‘we’? Emotienetwerken is een nieuwe kijk op erfgoed als onderhandeling tussen mensen. Individuen met uiteenlopende belangen en gevoelens bij de dingen die in hun eigen en andermans levens cruciaal zijn. Ook de erfgoedprofessional zit aan die onderhandelingstafel – en het object ligt er bovenop. Welke rol spelen zij in emotienetwerken rond actuele onderwerpen van erfgoedvorming?

Deel 1: de erfgoedprofessional
Museum- of monumentenwerkers zijn ook mensen. Zij brengen eigen belangen naar de onderhandelingstafel van het erfgoed. In deze eerste aflevering van Tweeluik Emotienetwerken verkennen we de plaats van de erfgoedprofessional in het netwerk. Hoe wegen ze hun kennis, meningen en emoties af tegen die van andere perspectieven in de arena. Hoe balanceren ze tussen de rol van hun instituut en hun eigen engagement?

In dit evenement gaan we te rade bij professionals die actief zijn in een andere culturele discipline. Hoe dragen deze inzichten bij aan erfgoedwerk als veelkoppig proces van maatschappelijke veranderingen? Deel twee van dit tweeluik Emotienetwerken vindt half november plaats en onderzoekt de rol van het object in dit proces.

De sprekers
Orwa Nyrabia is een veelgeprezen onafhankelijke Syrische documentaire filmproducent, filmmaker, trainer, activist voor mensenrechten en mede-oprichter van DOX BOX International Documentary Film Festival in Syrië. Nyrabia is sinds dit jaar artistiek directeur van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA).

Marlous Willemsen is onderzoeker in EmErEd en directeur van Imagine IC. Zij zal bespreken wat haar drijft in deze erfgoedpraktijk en onder andere ingaan op haar rol en vragen in het netwerk rond parkeergarage Kempering als case van erfgoedvorming.

Gespreksleider Wim Manuhutu is sinds lange tijd actief betrokken bij initiatieven om de diversiteit binnen de cultuur- en erfgoedsector te vergroten. Momenteel is hij lid van de benoeming- en adviescommissie van de Raad van Cultuur. Verder doet hij in het kader van een promotietraject aan de Vrije Universiteit onderzoek naar de discussies over ‘gemeenschappelijk cultureel erfgoed’ in de culturele diplomatieke verhoudingen tussen Nederland, Indonesië en Suriname.

EmErEd
Dit tweeluik over emotienetwerken wordt op uitnodiging van NWO georganiseerd door de onderzoekspartners in EmErEd (Emotienetwerken rond Erfgoeditems in Educatiever settings). NWO heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) bijgedragen aan EmErEd. Het onderzoek is gefinancierd binnen het themaprogramma JOIN (Jongeren in een Veerkrachtige Samenleving) in de gelijknamige NWA-Route. Het doel van het onderzoek is om emotienetwerken uit te werken voor gebruik in erfgoededucatie. De consortiumpartners zijn: Erasmus School of History, Culture and Communication (EUR); Reinwardt Academie (AHK); Imagine IC; Museum Gouda; Waag Society; Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Centrum Educatieve Dienstverlening (CEDGroep).

Wanneer?

12 september 17:00
Spui25 Amsterdam

De voertaal van de bijeenkomst is Engels. De toegang is gratis, maar aanmelden verplicht via de website van Spui25.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

De mode van mevrouw Maasdamme bij Imagine IC ism Modemuze
Inventarisatie collectie Maasdamme

Publiek gesprek

Verslag: De mode van mevrouw Maasdamme

Kempering: Modern Monument

Publiek gesprek

Co-collectielab verslag: Collectie Kempering

Kempering: Modern Monument
Let's Talk Listening fotoverslag Imagine IC 20 jaar door Paco Nunez
Privé: Imagine IC 20 jaar!

Publiek gesprek

Fotoverslag: Let’s Talk Listening jubileum seminar 20 jaar Imagine IC

Op 19 november 2018 presenteert Imagine IC de Grote Finale van de serie Stadsgevoel inclusief een excursie richting de Kempering garage in de Amsterdamse Bijlmermeer.
Diversen

Publiek gesprek

Stadsgevoel #5: Negotiating Heritage in Emotion Networks: the Kempering case

Stadsgevoel #4: verzet in de 50-jarige Bijlmer
Zwart Beraad

Publiek gesprek

Stadsgevoel #4: verzet in de 50-jarige Bijlmer

Stadsgevoel #3 Dingen die doen denken aan de Bijlmerramp
Diversen

Publiek gesprek

Stadsgevoel #3 Dingen die doen denken aan de Bijlmerramp