de Gekookte Geschiedenis Podcast

In samen­werk­ing met KIP Repub­lic is Imag­ine IC de Gekook­te Geschiede­nis pod­cast ges­tart. Gekook­te Geschiede­nis is een dig­i­taal ken­nis­cen­trum over de eet­cul­tu­ur en het keuken-erf­goed van de trans-Atlantis­che dias­po­ra. Door de con­nec­tie te mak­en met het verleden ont­dekken we hoe eet iden­titeit is gevor­md en hoe dit tegen­wo­ordig onze gewoon­ten en tra­di­ties ron­dom eten bepaald heeft. Gekook­te Geschiede­nis heeft een eigen web­site, die hier te vin­den is.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Wie zegt Dat Museum Van Loon en Imagine IC

Thuisgevoel

‘Wie zegt dat? Samen geschiedenis een plek geven.’ Samenwerking met Museum Van Loon

Thuisgevoel

Ik weet waar je huis woont

In Ik weet waar je huis woont onderzoekt Imagine IC met gesprekspartners het spanningsveld tussen het maken van een thuis en je thuis mogen voelen. Daarin ook de vraag: hoe navigeer je binnen een samenleving die niet altijd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samenleving de ruimte voor het met meerdere stemmen betekenis-geven aan erfgoed?
Kempering: Modern Monument

Thuisgevoel

Gespreksstof Collectie Kempering

Eerste schouw garage Kempering door Imagine IC georganiseerd lopende mensen voor een graffiti muur
Kempering: Modern Monument

Thuisgevoel

Eerste schouw garage Kempering

Fotoverslag Saya en koto lagen van stof en van tijd opening door Les Adu 3
Saya en koto: lagen van stof en van tijd

Thuisgevoel

Fotoverslag Saya en koto: lagen van stof en van tijd opening

Imagine IC - Koto & Saya ® Les Adu 2019
Saya en koto: lagen van stof en van tijd

Thuisgevoel

Opening nieuwe tentoonstelling Saya en koto: lagen van stof en van tijd uitnodiging