Project: Diversen

Conferentie Super-diversity in dynamic cities

Kosmopolis Utrecht, Den Haag en Rotterdam organiseerden, samen met Imagine IC op 11 oktober 2011 de internationale conferentie Super-Diversity in Dynamic Cities. Met zo’n 200 deelnemers werd gezamenlijk onderzocht welke uitdagingen de eigentijdse veranderende Europese metropolen stelt aan de kunst- en cultuurpraktijk. Verschillende internationale denkers (o.a.Phil Wood, prof. dr. Michael Keith; prof. dr. Garbi Schmidt; prof. Raj Isar; Prof. Jan Blommaert) gaven lezingen over grootstedelijke ontwikkelingen, superdiverse samenlevingen en identiteitsvorming. In de middag volgden twee werksessies (Kunst en Cultuur en Erfgoed) waar theorie en praktijk elkaar ontmoetten. Bekijk het verslag en persbericht van de conferentie.

Kosmopolis wil met deze conferentie een beroep doen op de verbeeldings- en verbindingskracht van alle deelnemers en belangstellenden om goed zicht te krijgen op de wisselwerking tussen actuele grootstedelijke trends en kunst en cultuur, tussen onderzoek en concrete praktijk. Met de stad als invalshoek, als plaats bij uitstek waar cultuur en moraal worden vormgegeven om vervolgens tot ver buiten de stadsgrenzen te worden geëxporteerd.

Meer dan 50% van niet alleen de Nederlandse bevolking, maar ook van de wereldbevolking leeft in een stad. Globalisering, internationalisering, digitalisering en transnationale netwerken resulteren in een ongekend niveau van complexe verwevenheid van het lokale, nationale en internationale. Nieuwe migraties en nieuwe technologie geven een nieuwe dimensie aan onze steden. Onder de noemer superdiversiteit openbaart zich dit fenomeen in etnische, taalkundige, culturele, juridische en religieuze aspecten, maar ook in de lengte van het verblijf en de maatschappelijke positie. Vandaar dat de grote steden complex zijn geworden. Het zijn instabiele en veranderlijke omgevingen waar vermenging de regel is en relaties en omgangsvormen aan betekenis winnen. Superdiversiteit vraagt om een grondige herijking van een groot aantal categorieën uit de sociale wetenschappen, zo stelt Jan Blommaert: “In de kern samengevat komt het erop neer dat de traditionele ideeën die we hebben over sociale en culturele ‘orde’, onze erfenis van de moderniteit en het structuralisme, nu uitgediend zijn.” En naast theoretische gevolgen heeft superdiversiteit ook talloze concrete gevolgen. De diversiteit aan culturen en levensstijlen zijn de bron van spanning en innovatie. Superdiverse steden zijn dynamische plaatsen waar nieuwe conventies en culturele uitingen worden gemaakt, en waar kunstvormen in een staat van constante vernieuwing zijn. Deze vernieuwende krachten behouden de vitaliteit van de stad en de focus is gericht op de buitenwereld in plaats van op zichzelf. Kunstenaars en culturele instellingen spelen een belangrijke rol in dit proces: als een inspiratiebron en katalysator, een agendapunt en irriterende, en een ontmoetingsplaats en platform. Dit proces waarin city making gaat hand in hand met kunst- en erfgoedproductie en is tijdens de conferentie belicht vanuit verschillende invalshoeken en met het doel verschillende werelden met elkaar te verbinden.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

De mode van mevrouw Maasdamme bij Imagine IC ism Modemuze
Inventarisatie collectie Maasdamme

Publiek gesprek

Verslag: De mode van mevrouw Maasdamme

Kempering: Modern Monument

Publiek gesprek

Co-collectielab verslag: Collectie Kempering

Kempering: Modern Monument
Let's Talk Listening fotoverslag Imagine IC 20 jaar door Paco Nunez
Privé: Imagine IC 20 jaar!

Publiek gesprek

Fotoverslag: Let’s Talk Listening jubileum seminar 20 jaar Imagine IC

Op 19 november 2018 presenteert Imagine IC de Grote Finale van de serie Stadsgevoel inclusief een excursie richting de Kempering garage in de Amsterdamse Bijlmermeer.
Diversen

Publiek gesprek

Stadsgevoel #5: Negotiating Heritage in Emotion Networks: the Kempering case

Emotienetwerken plek aan de onderhandelingstafel
Diversen

Publiek gesprek

Emotienetwerken: plek aan de onderhandelingstafel

Stadsgevoel #4: verzet in de 50-jarige Bijlmer
Zwart Beraad

Publiek gesprek

Stadsgevoel #4: verzet in de 50-jarige Bijlmer