Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

Verzamelen

Bij Imagine IC is verzamelen een continu groepsproces van identificeren, bespreken, presenteren, tegenspreken, bewaren en terzijde schuiven. Daarom organiseren we erfgoedgesprekken, over thema’s die spelen in de buurt en de stad, en die ons netwerk agendeert. We kijken ook naar de ethiek van het luisteren, cruciaal in ieder democratisch proces.

Lees meer over onze projecten
PROJECT:
Thema's:

Van Religieuzen Huize

Religieus Leven

Van Religieuzen Huize

Verzamelen bij de koffie

Religieus Leven

Verzamelen bij de koffie! Thema II: Gebeden en gebedjes

Kempering: Modern Monument

Religieus Leven

Negotiating Heritage in Emotion Networks: the Kempering case

Trouwen voor Allah – persoonlijke verhalen van bekeerlingen

Religieus Leven

Opening tentoonstelling Trouwen voor Allah

Trouwen voor Allah – persoonlijke verhalen van bekeerlingen

Religieus Leven

Verzamelbijeenkomst Moslims in Zuidoost