Verzamelen bij de koffie

Imag­ine IC organ­iseert regel­matig een koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. We horen graag alles over uw lev­en in Zuidoost. Met uw herin­ner­in­gen brei­den we ons buurtarchief uit.

In het verleden kwa­men onder­w­er­pen als gebe­den en gebed­jesde natu­ur in Zuidoost, de veran­derende buurt en opvoed­ing voor­bij. Met elke edi­tie een andere gastvrouw of gas­theer, zoals o.a. Noraly Bey­er, Usha Mahe en Leila Azzam.

Elke aflev­er­ing is filmisch vast gelegd voor het buurt archief.

Delen

Alles over dit project

Zodra er projectactiviteiten zijn vind je ze hier.