Verzamelbijeenkomsten

Imag­ine IC organ­iseert regel­matig pub­lieke gesprek­savon­den waar­bij iedereen kan aansluiten om mee te prat­en over het onder­w­erp van de avond. De Verza­mel­bi­jeenkom­sten zijn alti­jd op een dins­da­gavond en wij zor­gen voor snacks en sap. 

We hebben het eerder gehad over onder­w­er­pen als Koto in Con­text, Van Religieuzen Huize, De opkomst van lokale media in Ams­ter­dam Zuidoost en Belev­ing van Gha­nees erfgoed. 

Delen

Alles over dit project

Zodra er projectactiviteiten zijn vind je ze hier.