de Gekookte Geschiedenis Podcast

In samen­werk­ing met KIP Repub­lic is Imag­ine IC de Gekook­te Geschiede­nis pod­cast ges­tart. Gekook­te Geschiede­nis is een dig­i­taal ken­nis­cen­trum over de eet­cul­tu­ur en het keuken-erf­goed van de trans-Atlantis­che dias­po­ra. Door de con­nec­tie te mak­en met het verleden ont­dekken we hoe eet iden­titeit is gevor­md en hoe dit tegen­wo­ordig onze gewoon­ten en tra­di­ties ron­dom eten bepaald heeft. Gekook­te Geschiede­nis heeft een eigen web­site, die hier te vin­den is.

Delen

Alles over dit project

28 mei 2024

De Gekookte Geschiedenis Podcast aflevering 2

11 okt 2023

NIEUW: de Gekookte Geschiedenis Podcast