Missie en Visie

Over

Missie

Imagine IC documenteert, presenteert en bespreekt het dagelijkse leven in de buurt, met als doel de erfgoedcollecties van de stad en het land aan te vullen. Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie. Omdat erfgoed vertelt wie we samen zijn, heeft iedereen daarin een stem. Bij Imagine IC updaten wij ook de de manier waarop cultureel erfgoed wordt verzameld. Samen met Amsterdammers verzamelen we langs thematische lijnen ensembles van immaterieel en materieel, roerend en onroerend erfgoed.

Voor een breed publiek is Imagine IC een mix van een archief, een museum en een debatcentrum. Wij programmeren uiteenlopende verzamel-evenementen, waarin dingen en herinneringen betekenis krijgen. Met wat we verzamelen stellen we tentoonstellingen samen en breiden we bestaande collecties uit. Met partners in het (internationale) erfgoedveld ontwikkelen we in onderzoeksprojecten participatieve verzamelmethodologie.

Visie op erfgoed

In Amsterdam anno nu leven steeds meer mensen samen die elkaar steeds minder kennen. Oude vanzelfsprekendheden vallen weg; samen leven schuurt. Tegelijkertijd ontstaat offline en online een nieuw dagelijks leven. Imagine IC wil met participatief erfgoedwerk, actuele sociale verhoudingen documenteren. Én verbeteren – doordat heel verschillende mensen in afstemming met elkaar onderhandelen over wat het erfgoed van hun eigen tijd is, en zo inzicht verwerven in andermans positie en ambities (empathie).

Imagine IC neemt de Bijlmer – het centrum van óns Amsterdam – tot een case voor de stad. Van hieruit willen wij nieuwe sociale verbindingen maken, met nieuw erfgoed. Wij willen de eigen tijd verzamelen met alle mensen die in de stad zijn en komen.

Veel meer dan over dat verleden, gaat erfgoed dan ook over nu en over later. We bewaren het omdat we er de toekomst mee willen vormgeven.

Daarom moet ‘ons’ erfgoed een stem en een plek bieden aan iedereen. Lees hier een statement (Engels) van Imagine IC directeur Marlous Willemsen op een PhD seminar van de Universiteit van Amsterdam. Over wie wij zijn en hoe wij vorm geven aan ‘curating the city’.