Verzamelen bij de koffie

Imagine IC organiseert regelmatig een koffiemoment voor ouderen uit de buurt.

Imag­ine IC organ­iseert regel­matig een koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. We horen graag alles over uw lev­en in Zuidoost. Met uw herin­ner­in­gen brei­den we ons buurtarchief uit.

In het verleden kwa­men onder­w­er­pen als gebe­den en gebed­jesde natu­ur in Zuidoost, de veran­derende buurt en opvoed­ing voor­bij. Met elke edi­tie een andere gastvrouw of gas­theer, zoals o.a. Noraly Bey­er, Usha Mahe en Leila Azzam.

Elke aflev­er­ing is filmisch vast gelegd voor het buurt archief.

Delen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Meer over dit onderwerp

Zodra er activiteiten zijn vind je ze hier.